Zdaniem związku rolników, sytuacja taka grozi zaniechaniem uprawy pszenicy twardej na milionach hektarów i końcem dostępności typowo włoskich produktów produkowanych z tego zboża jak makarony i chleb.

Cena kilograma pszenicy twardej wynosi 18 eurocentów za kg, a przeznaczonej do wypieku chleba 16 eurocentów za kg.

W tym samym czasie znacznie wzrosły ceny makaronów produkowanej z mąki z pszenicy twardej.

Włochy są wiodącym producentem pszenicy twardej (durum), która jest głównie używana do produkcji makaronów. Pszenica twarda we Włoszech jest uprawiana na 1,3 mln ha, a średnie zbiory wynoszą 4,9 mln ton. Najważniejszymi regionami uprawy we Włoszech są Puglia i Sycylia.

Sprawą niskich cen pszenicy twardej zajął się włoski minister rolnictwa i powołana komisja państwowa.