Komisja Europejska w raporcie z 30.07 prognozowała zbiory pszenicy ogółem (miękkiej i twardej) w UE-28 na poziomie 147,3 mln t. Jest to o 9,1 mln t (5,8 proc.) mniej niż w rekordowym roku 2014. Spadek będzie głównie rezultatem niższych o 5,7 proc. przeciętnych plonów, choć minimalnie mniejsza (o 0,1 proc.) jest również powierzchnia uprawy.

Międzynarodowa Rada Zbożowa (IGC) również w raporcie z 30.07 prognozowała produkcję pszenicy ogółem w UE-28 w 2015 r. na poziomie 148,5 mln t, czyli o 7,6 mln t (4,9 proc.) mniejszym niż rok wcześniej. Jednocześnie była to prognoza o 0,3 mln t mniejsza niż w raporcie czerwcowym.

Według ostatnich prognoz amerykańskiego ministerstwa rolnictwa (USDA) z 12.08, produkcja pszenicy ogółem w UE-28 w 2015 r. ma wynieść 147,8 mln t, tj. o 8,6 mln t (5,5 proc.) mniej niż rok wcześniej. USDA, podobnie jak KE i IGC, obniżyła, chociaż minimalnie, swoją prognozę produkcji pszenicy w UE.

Z kolei firma Tallage w raporcie ''Stratégie grains'' z 13.08 wyraźnie podniosła swoją prognozę zbiorów pszenicy w UE-28 do 144,0 mln t wobec 140,9 mln t prognozowanych w lipcu. Na podstawie doniesień z terenu zwiększono przede wszystkim oczekiwane zbiory we Francji (o 1,0 mln t) do 38,7 mln t., O co najmniej 0,1 mln t podniesiono również prognozy dla Węgier, Litwy, Czech, Wielkiej Brytanii, Polski (o 0,14 mln t do 10,56 mln t) oraz Łotwy.

Gdyby obecne prognozy Tallage sprawdziły się, wówczas oznaczałyby spadek zbiorów wobec 2014 r. mniejszy niż w powyższych prognozach, bo wynoszący 5,3 mln t (3,6 proc.). Obniżka przeciętnych plonów w skali UE wyniosłaby jedynie 2,6 proc. Wg tej prognozy, plony u największego unijnego producenta - Francji - mają nawet być minimalnie wyższe (0,3 proc.) niż przed rokiem. Zwyżkę przeciętnych plonów wobec zeszłego roku ma zanotować również kilku mniejszych producentów: Bułgaria, Chorwacja, Litwa, Łotwa, Węgry i Włochy. Jeśli przyjrzymy się pszenicy ogółem, to Tallage przewiduje spadek zbiorów o 5,1 mln t (3,3 proc.) do poziomu 151,6 mln t.

Podsumowując, prognozy zbiorów pszenicy ogółem w UE mówią o 3,3 do 5,8 proc. spadku wobec rekordowego roku ubiegłego. Produkcja wciąż będzie jednak drugą najwyższą w historii. W tych warunkach dużo będzie zależało od zużycia pszenicy, (które może wzrosnąć m.in. z powodu znacznego spadku produkcji kukurydzy w UE) oraz eksportu.