Odbicie wskaźnika w sierpniu po dwóch kolejnych miesiącach spadków było spowodowane silnymi wzrostami wskaźników cen cukru, olejów roślinnych i zbóż.

Niewielki spadek cen kukurydzy

Wskaźnik cen zbóż FAO wynosił w sierpniu średnio 129,8 punktu, o 4,3 punktu (3,4 procent) więcej od lipca i 30,8 punktu (31,1 procent) powyżej poziomu z sierpnia 2020 roku. Mniejsze oczekiwania dotyczące zbiorów w kilku głównych krajach eksportujących spowodowały wzrost światowych cen pszenicy o 11,1 punktu (8,8 procent) miesiąc do miesiąca, do 41,5 punktu (43,5 procent) powyżej poziomu sprzed roku. Wśród innych zbóż tendencje cenowe w sierpniu były mieszane. Niższe prognozy dotyczące produkcji jęczmienia, zwłaszcza w Kanadzie i USA oraz skutki uboczne rosnących cen pszenicy spowodowały wzrost od lipca międzynarodowych cen jęczmienia o 10,9 punktu (9,0 procent) i do 34,7 punktu (35,6 procent) powyżej poziomu sprzed roku. Natomiast ceny kukurydzy odnotowały niewielki spadek o 1,3 punktu (0,9 proc.). Lepsze perspektywy produkcji w Argentynie, UE i Ukrainie złagodziły skutki obniżonych prognoz produkcji w Brazylii i USA. Międzynarodowe notowania sorgo również spadły w sierpniu o 3,9 punktu (2,5 proc.), choć były nadal o 45,5 punktu (43,3 proc.) wyższe w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Tymczasem w sierpniu międzynarodowe ceny ryżu nadal spadały, na co miały wpływ wysiłki na rzecz promowania sprzedaży zagranicznej oraz zmiany kursów walut.

Wzrost cen wszystkich olejów roślinnych

Wskaźnik cen olejów roślinnych FAO wynosił średnio 165,7 punktu w sierpniu, odskakując o 10,3 punktu (lub 6,7 procent) od najniższego poziomu od pięciu miesięcy w lipcu. Ożywienie odzwierciedlało głównie wyższe ceny oleju palmowego, rzepakowego i słonecznikowego. W sierpniu międzynarodowe notowania oleju palmowego powróciły do ostatnich historycznych maksimów, w dużej mierze poparte przedłużającymi się obawami o produkcję poniżej potencjału i wynikającymi z tego spadkami zapasów w Malezji. W międzyczasie ceny oleju rzepakowego były wspierane silnym popytem w UE, w perspektywie ograniczenia światowych dostaw. Jeśli chodzi o olej słonecznikowy, międzynarodowe notowania cenowe wyraźnie umocniły się po spadku dwa miesiące z rzędu, głównie z powodu ograniczonych możliwości eksportowych z regionu Morza Czarnego, przed dotarciem na rynek zbiorów w sezonie 2021/2022.

Nieznaczny spadek wskaźnika cen produktów mlecznych

Wskaźnik cen produktów mlecznych FAO wynosił w sierpniu średnio 116,0 punktów, nieznacznie spadając od lipca, ale wciąż będąc o 13,9 punktu (13,6 procent) powyżej wartości w analogicznym miesiącu ubiegłego roku. W sierpniu międzynarodowe notowania mleka w proszku spadły, odzwierciedlając utrzymujące się osłabienie światowego popytu importowego na dostawy spot, w połączeniu z sezonowo rosnącą w nowym sezonie produkcyjnym podaż z Oceanii. Z kolei notowania cen sera wzrosły, czemu sprzyjał zwiększony popyt wewnętrzny i zmniejszenie dostaw w Europie, skompensowane nieznacznym spadkiem cen w Oceanii w związku ze wzrostem produkcji. Ceny masła również nieznacznie wzrosły, pod presją wysokiego popytu importowego z Azji Wschodniej.

Spadek cen wieprzowiny

Wskaźnik cen mięsa FAO wynosił w sierpniu, średnio 112,5 punktu i nieznacznie wzrósł w porównaniu z lipcem, plasując wskaźnik o 20,3 punktu (22,0 procent) powyżej jego wartości w analogicznym miesiącu ubiegłego roku. W sierpniu wzrosły międzynarodowe notowania mięsa owczego i wołowego, czemu sprzyjały przede wszystkim wysokie zakupy, chińskie oraz ograniczone dostawy zwierząt rzeźnych z Oceanii. Ceny mięsa drobiowego również wzrosły, odzwierciedlając silny popyt importowy z Azji Wschodniej i Bliskiego Wschodu oraz ograniczony wzrost produkcji w niektórych najważniejszych krajach eksportujących, ze względu na wysokie koszty nakładów i niedobór siły roboczej. Z kolei ceny mięsa wieprzowego spadły z powodu dalszego zmniejszenia zakupów w Chinach i słabego popytu wewnętrznego w Europie, przy nieznacznym wzroście podaży świń rzeźnych do uboju.

Cukier najdroższy od lutego 2017 r.

Wskaźnik cen cukru FAO wynosił w sierpniu, średnio 120,1 punktu, co oznacza wzrost o 10,5 punktu (9,6 procent) od lipca oraz piąty z rzędu miesięczny wzrost, a także najwyższy poziom od lutego 2017 r. Ostatnia podwyżka międzynarodowych notowań cen cukru była spowodowana obawami o szkody spowodowane mrozem w uprawach w Brazylii, – czyli u największego na świecie eksportera cukru, potęgując negatywny wpływ przedłużającej się suszy. Większym miesięcznym wzrostom cen zapobiegły jednak spadki cen ropy naftowej i osłabienie reala brazylijskiego w stosunku do dolara amerykańskiego. Dobre perspektywy produkcyjne w Indiach i UE przyczyniły się również do ograniczenia presji wzrostowej na międzynarodowe ceny cukru.