Mimo to pozostało 16,4 pkt. (13,1 proc.) powyżej jego wartości w analogicznym miesiącu ubiegłego roku. Lipcowy spadek był najsilniejszym miesięcznym spadkiem wartości indeksu od października 2008 r., do czego przyczyniły się znaczne spadki indeksów olejów roślinnych i zbóż, podczas gdy w mniejszym stopniu spadły również indeksy cukru, nabiału i mięsa.

Spadek cen wszystkich analizowanych gatunków zbóż

 Wskaźnik cen zbóż FAO wynosił w lipcu średnio 147,3 punktu, po spadku o 19,1 punktu (11,5 procent) od czerwca, ale pozostał o 21,0 punktów (16,6 procent) powyżej wartości z lipca 2021 roku. Spadły międzynarodowe ceny wszystkich zbóż reprezentowanych w indeksie. Najbardziej spadły światowe ceny pszenicy, bo aż o 14,5 proc., częściowo w reakcji na porozumienie zawarte między Ukrainą a Rosją w sprawie odblokowania głównych ukraińskich portów Morza Czarnego, wskazujące na rychłe wznowienie eksportu zboża z Ukrainy. Sezonowa dostępność z trwających zbiorów na półkuli północnej również zaważyła na cenach. Mimo to międzynarodowe ceny pszenicy były nadal o 24,8 proc. wyższe niż w lipcu ubiegłego roku. Międzynarodowe ceny zbóż paszowych spadły czwarty miesiąc z rzędu, o 11,2 proc., ale pozostały o 12,1 proc. powyżej wartości sprzed roku. Umowa o odblokowaniu ukraińskich portów w dużej mierze przyczyniła się również do 10,7-procentowego spadku światowych cen kukurydzy. Zwiększona sezonowa dostępność w Argentynie i Brazylii, gdzie zbiory kukurydzy wyprzedziły zeszłoroczne tempo również pomogły złagodzić presję cenową. Spadki cen na rynkach pszenicy i kukurydzy również spowodował spadek cen sorgo i jęczmienia, odpowiednio o 12,8 i 12,6 proc. W lipcu międzynarodowe ceny ryżu spadły po raz pierwszy od początku 2022 r., na co wpływ miał niespójny popyt i wahania kursów walut u głównych eksporterów.

 Spadek cen olejów roślinnych

Wskaźnik cen olejów roślinnych FAO wynosił w lipcu średnio 171,1 punktu, co oznacza spadek o 40,7 punktu (19,2 procent) i najniższy od 10 miesięcy. Gwałtowny spadek spowodowany był zmniejszeniem się cen światowych cen oleju palmowego, sojowego, rzepakowego i słonecznikowego. Międzynarodowe ceny oleju palmowego spadły w lipcu czwarty miesiąc z rzędu, głównie ze względu na perspektywy dużych możliwości eksportowych z Indonezji, wiodącego światowego eksportera oleju palmowego. W międzyczasie światowe notowania soi i oleju rzepakowego spadły odpowiednio ze względu na przedłużający się mniejszy popyt i oczekiwania, co do dużych zbiorów tych roślin. W przypadku oleju słonecznikowego ceny międzynarodowe wyraźnie spadły w związku ze słabym globalnym popytem importowym, pomimo utrzymującej się niepewności logistycznej w regionie Morza Czarnego. Niższe ceny ropy naftowej wywarły również presję na spadek wartości olejów roślinnych.

Stabilne ceny sera

 Wskaźnik cen produktów mlecznych FAO wynosił średnio 146,4 punktu w lipcu, co oznacza spadek o 3,8 punktu (2,5 procent) od czerwca, ale nadal o 29,7 punktu (25,4 procent) powyżej wartości z lipca ubiegłego roku. Międzynarodowe notowania odtłuszczonego mleka w proszku odnotowały największy spadek, mniejszy notowania masła i pełnego mleka w proszku, odzwierciedlając głównie słabą aktywność rynkową w Europie z powodu letnich wakacji. Co więcej, większość nabywców była dobrze zaopatrzona, co w połączeniu ze słabym popytem z Chin i wysokimi cenami produktów mlecznych doprowadziło do spadków popytu na dostawy spotowe, obciążając notowania międzynarodowe. Tymczasem światowe ceny sera pozostały stabilne, ponieważ wysoka sprzedaż wewnętrzna w europejskich destynacjach turystycznych zrekompensowała słabszy globalny popyt importowy. Pomimo ogólnie słabszej aktywności handlowej, ograniczone dostawy światowe utrzymywały światowe ceny przetworów mlecznych na podwyższonym poziomie.

Spadek wskaźnika cen mięsa po raz pierwszy od 6 miesięcy

Wskaźnik cen mięsa FAO wynosił w lipcu średnio 124,0 punktów, co oznacza spadek o 0,6 punktu (0,5 procent) od czerwca, oznaczając pierwszy spadek miesiąc do miesiąca po sześciu kolejnych miesięcznych wzrostach. W lipcu światowe notowania mięsa owczego gwałtownie spadły, ze względu na zwiększone możliwości eksportowe z Australii w związku z dużymi ubojami i oczekiwaniami na zwiększone dostawy jagnięciny, w obliczu mniejszego popytu importowego. Tymczasem międzynarodowe ceny mięsa wołowego spadły, odzwierciedlając zwiększoną dostępność z głównych regionów produkcyjnych w porównaniu z globalnym popytem. Słaby ogólny popyt importowy utrzymywał stabilne ceny wieprzowiny pomimo ograniczonej podaży, zwłaszcza w USA. Dla kontrastu, międzynarodowe ceny mięsa drobiowego osiągnęły rekordowo wysoki poziom, wsparty silnym globalnym popytem na import i niskimi globalnymi dostawami w związku z wybuchami ptasiej grypy na półkuli północnej i pomimo niedawnego wzrostu eksportu z Ukrainy.

Trzeci z rzędu spadek cen cukru

Wskaźnik cen cukru FAO wynosił w lipcu średnio 112,8 punktu, spadając o 4,4 punktu (3,8 procent) od czerwca, co oznacza trzeci z rzędu miesięczny spadek i osiągając najniższy poziom od pięciu miesięcy. Obawy o perspektywy popytu ze względu na oczekiwania dalszego spowolnienia światowej gospodarki w 2022 r. zaważyły ​​na międzynarodowych notowaniach cen cukru. Do spadku cen przyczyniło się również osłabienie reala brazylijskiego w stosunku do dolara amerykańskiego oraz niższe ceny etanolu, co przełożyło się na większą niż wcześniej oczekiwano produkcję cukru w ​​Brazylii w pierwszej połowie lipca. Do spadku światowych cen cukru w ​​lipcu przyczyniły się również oznaki większego eksportu z Indii oraz korzystne perspektywy produkcyjne na nadchodzący sezon. Z kolei obawy dotyczące wpływu przedłużających się gorących i suchych warunków wegetacji na potencjał plonowania w Unii Europejskiej zapobiegły większym spadkom cen.