Wzrost cen zbóż

Wskaźnik cen zbóż FAO wynosił w październiku średnio 152,3 punktu, o 4,4 punktu (3,0 procent) więcej niż we wrześniu i 15,2 punktu (11,1 procent) powyżej wartości rok temu. Międzynarodowe ceny referencyjne wszystkich głównych zbóż wzrosły z miesiąca na miesiąc. Światowe ceny pszenicy poszły w górę o 3,2 procent, głównie odzwierciedlając ciągłą niepewność związaną z inicjatywą zbożową z rejonu Morza Czarnego. Większe dostawy w USA również przyczyniły się do twardszego tonu na rynkach. Międzynarodowe ceny zbóż paszowych wzrosły o 3,5 proc. w ujęciu miesięcznym, do czego przyczynił się wzrost światowych cen kukurydzy o 4,3 proc.. Wzrostowi cen kukurydzy sprzyjały gorsze perspektywy produkcyjne w USA i UE, susza podczas zasiewów w Argentynie oraz niepewność, co do kontynuacji ukraińskiego eksportu. Międzynarodowe ceny sorgo również wzrosły w październiku o 3,0 proc., na co wpływ miały ceny kukurydzy. Tymczasem światowe ceny jęczmienia wzrosły tylko nieznacznie (0,3 proc.), a wyższe światowe dostawy wynikające z lepszych perspektyw produkcji w UE pomogły ograniczyć wzrost cen.

Wzrosła tylko cen oleju słonecznikowego

Wskaźnik cen olejów roślinnych FAO wynosił w październiku średnio 150,1 punktu, co oznacza spadek o 2,4 punktu (1,6 procent) miesiąc do miesiąca i prawie 20 procent poniżej poziomu z poprzedniego roku. Dalszy spadek wskaźnika był spowodowany niższymi światowymi cenami oleju palmowego, sojowego i rzepakowego, które z nawiązką zrównoważyły ​​wyższe notowania oleju słonecznikowego. W październiku międzynarodowe ceny oleju palmowego nieznacznie spadły w porównaniu z poprzednim miesiącem, głównie z powodu utrzymujących się dużych zapasów w Azji Południowo-Wschodniej. Tymczasem światowe notowania olejów sojowego i rzepakowego spadły w związku z perspektywami wystarczających dostaw w nadchodzących miesiącach. Z kolei międzynarodowe ceny oleju słonecznikowego odbiły się umiarkowanie po ciągłym spadku przez ostatnie pół roku z powodu niepewności, co do przyszłości korytarza eksportowego na Ukrainie w obliczu narastających napięć geopolitycznych.

Spadek cen wszystkich produktów mlecznych objętych wskaźnikiem

Wskaźnik cen produktów mlecznych FAO wynosił średnio 140,1 punktu w październiku, co oznacza spadek o 2,5 punktu (1,7 procent) od września, i czwarty z rzędu miesięczny spadek. Niemniej jednak wskaźnik pozostał o 18,7 punktu (15,4 procent) powyżej wartości sprzed roku. W październiku międzynarodowe ceny wszystkich produktów mlecznych objętych wskaźnikiem spadły. Niższe niż oczekiwano zakupy dokonywane przez Chiny i słaby popyt na dostawy spot, spowodowane tym, że większość krajów importujących miała dobrze zabezpieczona na swoje pilne potrzeby, wraz z wpływem słabszego euro w stosunku do dolara amerykańskiego, przyczyniły się do spadku światowych cen przetworów mlecznych. Niepewność rynkowa, co do kierunku popytu na produkty mleczarskie, ze względu na rosnącą inflację i spowolnienie gospodarcze, również wywierała presję na spadek międzynarodowych cen mleka. Niemniej jednak popyt na niektóre produkty mleczarskie w innych krajach Azji wzrósł, powstrzymując potencjalnie większe spadki cen przetworów mlecznych.

Spadek cen wszystkich rodzajów mięsa

Wskaźnik cen mięsa FAO wynosił średnio 118,4 punktu w październiku, co oznacza spadek o 1,6 punktu (1,4 procent) od września, czyli czwarty z rzędu miesięczny spadek, przy czym światowe ceny wszystkich rodzajów mięsa odnotowały spadki. Wskaźnik pozostał jednak o 6,4 punktu (5,8 proc.) powyżej swojej wartości sprzed roku. Międzynarodowe ceny mięsa owczego odnotowały najbardziej gwałtowny spadek, do czego przyczyniły się zmiany kursów walut i sezonowo rosnące dostawy z Oceanii, przy ograniczonych zakupach importowych. Podobnie, światowe ceny wieprzowiny znacznie spadły w wyniku słabych globalnych zakupów importowych w połączeniu z mniejszym popytem wewnętrznym w niektórych wiodących krajach produkujących. Tymczasem światowe ceny wołowiny nieznacznie spadły z powodu wysokich bieżących dostaw i rosnącej dostępności bydła rzeźnego, zwłaszcza z Brazylii. Tendencja spadkowa międzynarodowych cen mięsa drobiowego utrzymywała się czwarty miesiąc z rzędu, ponieważ dostępność eksportu przewyższyła przytłumiony popyt światowy, pomimo niepowodzeń w produkcji spowodowanych wybuchami ptasiej grypy i wysokimi kosztami pasz.

Ograniczony spadek cen cukru

Wskaźnik cen cukru FAO wynosił w październiku średnio 109 punktów, co oznacza spadek o 0,7 punktu (0,6 procent) od września i 10,1 punktu (8,5 procent) od wartości w analogicznym miesiącu ubiegłego roku. Pozytywne perspektywy globalnej podaży w sezonie 2022/2023, dodatkowo wzmocnione poprawą perspektyw produkcji w Indiach, zaważyły na światowych cenach cukru w październiku. Jednak obawy o deszcze hamujące postępy zbiorów w Brazylii i opóźniające rozpoczęcie sezonu w Indiach ograniczyły spadek cen z miesiąca na miesiąc. Dodatkowego wsparcia, które zapobiegło dalszemu spadkowi światowych cen cukru, udzielił silniejszy popyt importowy, zwłaszcza z Indonezji i Chin, wraz z wyższymi notowaniami cen etanolu w Brazylii, co skłoniło do większego wykorzystania trzciny cukrowej do jego produkcji.