Spadek w czerwcu odzwierciedla spadki światowych cen olejów roślinnych, zbóż i cukru, natomiast wzrost ceny nabiału i mięsa.

Spadek cen pszenicy i zbóż paszowych

Wskaźnik cen zbóż FAO wynosił średnio w czerwcu 166,3 punktu, co oznacza spadek o 7,2 punktu (4,1 procent) od maja, ale nadal 36,0 punktów (27,6 procent) powyżej wartości z czerwca 2021 roku. Po osiągnięciu niemal rekordowego poziomu w maju, międzynarodowe ceny pszenicy spadły w czerwcu o 5,7 proc., ale nadal były wyższe o 48,5 proc. w stosunku do wartości z ubiegłego roku. Spadek w czerwcu był spowodowany sezonową dostępnością nowych zbiorów na półkuli północnej, lepszymi warunkami upraw u niektórych głównych producentów, w tym w Kanadzie, perspektywami większej produkcji w Rosji oraz wolniejszym globalnym popytem importowym. Międzynarodowe ceny zbóż paszowych spadły w czerwcu o 4,1 proc., ale nadal były wyższe o 18,4 proc. niż rok temu Presja zniżkowa wynikająca z sezonowej dostępności w Argentynie i Brazylii, gdzie zbiory kukurydzy rozwijały się szybko i lepsze warunki upraw w USA przyczyniły się w czerwcu do 3,5-procentowego spadku światowych cen kukurydzy. Obawy o popyt w obliczu oznak spowolnienia gospodarczego przyczyniły się do presji spadkowej. Wśród innych zbóż paszowych ceny sorgo i jęczmienia spadły w czerwcu odpowiednio o 4,1 proc. i 6,1 proc., w parze z niższymi notowaniami kukurydzy i pszenicy. Silny popyt na ryż Indica i ryż basmati, w połączeniu z malejącą dostępnością ryżu basmati, utrzymywał w czerwcu wzrost międzynarodowych cen ryżu.

Niższe ceny olejów roślinnych

Wskaźnik cen olejów roślinnych FAO wynosił w czerwcu, średnio 211,8 punktu spadając o 17,4 punktu (7,6 procent) miesiąc do miesiąca, napędzany był niższymi cenami oleju palmowego, słonecznikowego, sojowego i rzepakowego. Międzynarodowe ceny oleju palmowego spadły w czerwcu trzeci miesiąc z rzędu, ponieważ sezonowo rosnąca produkcja głównych krajów produkujących zbiegła się z perspektywą zwiększenia dostaw eksportowych z Indonezji przy dużych zapasach krajowych. W międzyczasie światowe notowania cen słonecznika i oleju sojowego również spadły, co było związane z przytłumionym światowym popytem importowym w następstwie rosnących kosztów w ostatnich miesiącach. W przypadku oleju rzepakowego, poza racjonowaniem popytu, ceny międzynarodowe obniżyły się wraz ze zbliżającym się nadejściem nowych dostaw.

Wzrosły ceny wszystkich produktów mlecznych

Wskaźnik cen produktów mlecznych FAO wynosił w czerwcu średnio 149,8 punktu, o 5,9 punktu (4,1 procent) więcej niż w maju i aż o 29,9 punktu (24,9 procent) powyżej wartości z czerwca 2021 roku. W czerwcu wzrosły międzynarodowe ceny wszystkich produktów mlecznych. Notowania sera wzrosły najbardziej, wsparte wzrostem popytu importowego na dostawy spot w związku z obawami rynku o dostępność w dalszej części roku, ponieważ fala upałów na początku lata dodatkowo zaważyła na i tak już niskiej produkcji mleka w Europie. Światowe ceny mleka w proszku wzrosły w związku z silnym popytem importowym, utrzymującą się małą podażą na świecie i niskimi poziomami zapasów. Międzynarodowe ceny masła odbiły się, ponieważ niepewność rynku dotycząca dostaw mleka w nadchodzących miesiącach zwiększyła zakupy zagraniczne, a także popyt wewnętrzny w Europie.

Rekordowa wartość wskaźnika cen mięsa

Wskaźnik cen mięsa FAO wynosił w czerwcu średnio 124,7 punktu, o 2,1 punktu (1,7 procent) więcej niż w maju, ustanawiając nowy rekord i przekraczając o 14,0 punkty (12,7 procent) wartość z czerwca 2021 roku. Światowe ceny wszystkich rodzajów mięsa wzrosły, a notowania drobiu wzrosły gwałtownie, osiągając najwyższy poziom w historii, wsparty utrzymującymi się napiętymi globalnymi warunkami dostaw, na które wpływ miała wojna na Ukrainie i wybuchy ptasiej grypy na półkuli północnej. Ceny mięsa wołowego wzrosły, ponieważ Chiny zniosły ograniczenia importowe na zakupy z Brazylii. Tymczasem ceny mięsa wieprzowego nieznacznie wzrosły dzięki wyższym zakupom kilku wiodących importerów, przy utrzymujących się niskich zakupach przez Chiny. Międzynarodowe ceny mięsa owczego również odbiły się dzięki niższym wolumenom eksportowym z Nowej Zelandii i pomimo przytłumionego popytu z Azji Północnej.

W czerwcu cukier ponownie staniał

Wskaźnik cen cukru FAO wynosił w czerwcu średnio 117,3 punktu, co oznacza spadek o 3,1 punktu (2,6 procent) od maja, oznaczając drugi z rzędu miesięczny spadek i osiągając najniższy poziom od lutego. Spowolnienie globalnego wzrostu gospodarczego zaważyło w czerwcu na międzynarodowym popycie na cukier i notowaniach cen. Po stronie podażowej dobre perspektywy dostępności na świecie nadal wywierały presję na ceny. Osłabienie brazylijskiego reala w stosunku do dolara amerykańskiego oraz niższe ceny etanolu w Brazylii skłoniły producentów do zwiększenia produkcji cukru, co przyczyniło się w ​​czerwcu do wyższych dostaw i niższych światowych cen cukru. Jednak niepewność związana z bieżącym sezonem w Brazylii zapobiegła poważniejszym spadkom cen.