Do spadku w maju przyczyniły się spadki indeksów cen olejów roślinnych i przetworów mlecznych, w mniejszym stopniu obniżył się również indeks cen cukru. Wzrosły natomiast indeksy cen zbóż i mięsa.

Ceny pszenicy rosły czwarty miesiąc z rzędu

Wskaźnik cen zbóż FAO wynosił w maju średnio 173,4 punktu, o 3,7 punktu (2,2 procent) więcej niż w kwietniu i aż o 39,7 punktu (29,7 procent) powyżej wartości z maja 2021 roku. Międzynarodowe ceny pszenicy wzrosły czwarty miesiąc z rzędu, o 5,6 procent w maju, osiągając średnio 56,2 procent powyżej ich wartości w zeszłym roku i tylko 11 procent poniżej rekordowego poziomu z marca 2008 roku. Gwałtowny wzrost cen pszenicy był odpowiedzią na eksport zakaz ogłoszony przez Indie w związku z obawami o warunki upraw w kilku wiodących krajach eksportujących, a także ograniczonymi perspektywami produkcji na Ukrainie z powodu wojny. Z kolei międzynarodowe ceny zbóż paszowych spadły w maju o 2,1 proc., ale pozostały o 18,1 proc. wyższe niż rok temu. Nieznaczna poprawa warunków upraw w USA, sezonowe dostawy w Argentynie i rychły początek głównych zbiorów kukurydzy w Brazylii spowodowały spadek cen kukurydzy o 3,0 procent; jednak utrzymały się o 12,9 proc. powyżej poziomu z maja 2021 r. Podobnie, międzynarodowe ceny sorgo również spadły w maju, zmniejszając się o 3,1 proc. procent. Międzynarodowe ceny ryżu wzrosły w maju piąty miesiąc z rzędu.

Spadek cen wszystkich olejów roślinnych

Wskaźnik cen olejów roślinnych FAO wynosił w maju średnio 229,3 punktu, spadając o 8,3 punktu (3,5 procent) miesiąc do miesiąca, pozostając jednak znacznie powyżej poziomu z poprzedniego roku. Miesięczny spadek odzwierciedla głównie niższe ceny oleju palmowego, słonecznikowego, sojowego i rzepakowego. Międzynarodowe ceny oleju palmowego nieznacznie się osłabiły w maju. Oprócz racjonowania popytu, zniesienie krótkotrwałego zakazu eksportu oleju palmowego w Indonezji wywarło dodatkową presję na ceny, chociaż dalszy spadek cen był ograniczany przez utrzymującą się niepewność, co do perspektyw eksportowych tego kraju. Tymczasem światowe notowania cen oleju słonecznikowego spadły z ostatnich rekordowych poziomów, a zapasy na Ukrainie nadal gromadzą się z powodu wąskich gardeł logistycznych. Międzynarodowe ceny oleju sojowego i rzepakowego w maju również nieco spadły, przede wszystkim z powodu słabego popytu importowego w związku z podwyższonymi kosztami w ostatnich miesiącach.

Spadek cen podstawowych produktów mlecznych

Wskaźnik cen produktów mlecznych FAO w maju wynosił średnio 141,6 punktu, co oznacza spadek o 5,1 punktu (3,5 procent) od kwietnia, co oznacza pierwszy spadek po ośmiu kolejnych miesięcznych wzrostach, ale nadal o 20,5 punktu (16,9 procent) wyższy niż poziom z maja ubiegłego roku. Światowe ceny wszystkich przetworów mlecznych spadły, przy czym najbardziej spadły mleka w proszku, czemu sprzyjały mniejsze zainteresowanie zakupem w związku z niepewnością rynkową. Wynikała ona z utrzymującej się blokady w Chinach, pomimo utrzymującej się ograniczonej globalnej podaży. Ceny masła również znacznie spadły ze względu na słabszy popyt importowy w połączeniu z pewną poprawą dostaw z Oceanii i ograniczoną sprzedażą wewnętrzną w Europie. Tymczasem na półkuli północnej wysoka sprzedaż detaliczna i duży popyt ze strony restauracji przed wakacjami zapobiegły znacznemu spadkowi cen sera, pomimo osłabionego globalnego popytu importowego.

Wzrost cen mięsa drobiowego

Wskaźnik cen mięsa FAO w maju wynosił średnio 122,0 punktów, co oznacza wzrost o 0,6 punktu (0,5 procent) od kwietnia, ustanawiając nowy rekord wszechczasów, napędzany przez gwałtowny wzrost światowych cen mięsa drobiowego, który z nawiązką zrekompensował spadki cen wieprzowiny i mięsa owczego. W maju ceny mięsa drobiowego wzrosły, odzwierciedlając ciągłe zakłócenia łańcucha dostaw na Ukrainie i niedawne przypadki ptasiej grypy, a także wzrost popytu w Europie i na Bliskim Wschodzie. Tymczasem międzynarodowe ceny mięsa wołowego utrzymywały się na stabilnym poziomie, ponieważ zwiększone dostawy z Brazylii i Oceanii były wystarczające, aby sprostać stale wysokiemu światowemu popytowi. Dla kontrastu, światowe ceny wieprzowiny spadły z powodu wysokiej dostępności eksportowego mięsa wieprzowego, zwłaszcza w Europie Zachodniej, przy słabym popycie wewnętrznym i oczekiwaniach na zwolnienie wieprzowiny z programu Komisji Europejskiej dotyczącym prywatnego przechowywania. Spadły również międzynarodowe ceny mięsa owczego, odzwierciedlając wpływ zmian walutowych.

Ceny cukru - spadek po gwałtownych wzrostach

Wskaźnik cen cukru FAO w maju, wynosił średnio 120,3 punktu, co oznacza spadek o 1,3 punktu (1,1 procent) od kwietnia, co oznacza pierwszy spadek po gwałtownych wzrostach odnotowanych w poprzednich dwóch miesiącach. Niedawny miesięczny spadek międzynarodowych notowań cen cukru został wywołany ograniczonym światowym popytem importowym i dobrymi perspektywami globalnej dostępności, wynikającymi głównie z rekordowych zbiorów w Indiach. Osłabienie brazylijskiego reala w stosunku do dolara amerykańskiego oraz niższe ceny etanolu spowodowały dalszą presję spadkową na światowe ceny cukru. Jednak niepewność, co do wyników w bieżącym sezonie w Brazylii, największym światowym eksporterze cukru, zapobiegła poważniejszym spadkom cen.