Spadek cen pszenicy i zbóż paszowych

Wskaźnik cen zbóż FAO wynosił w sierpniu średnio 125,0 punktów, co oznacza spadek o 0,9 punktu (0,7 proc.) w porównaniu z lipcem i kształtowanie się o 20,6 punktu (14,1 proc.) poniżej wartości sprzed roku.
Międzynarodowe ceny pszenicy spadły o 3,8 proc. głównie ze względu na wyższą dostępność sezonową wynikającą z trwających zbiorów u kilku wiodących eksporterów z półkuli północnej. Międzynarodowe ceny zbóż paszowych również spadły w sierpniu o 3,4 proc. Ceny kukurydzy spadły siódmy miesiąc z rzędu, osiągając najniższą wartość od września 2020 r., do czego przyczyniły się duże globalne dostawy po rekordowych zbiorach w Brazylii i rozpoczęciu żniw w USA. Wśród innych zbóż paszowych światowe ceny sorgo spadły w sierpniu pod presją rozpoczęcia zbiorów w USA, największym na świecie eksporterze sorgo, podczas gdy światowe ceny jęczmienia nieznacznie wzrosły.

Z kolei indeks cen całego ryżu FAO w sierpniu wzrósł o 9,8 procent w ujęciu miesięcznym, osiągając nominalny najwyższy poziom od 15 lat, odzwierciedlając zakłócenia w handlu zarejestrowane w następstwie lipcowego zakazu eksportu białego ryżu Indica z Indii. W kontekście sezonowo ograniczonych dostępności przed zbiorami nowych plonów, niepewność, co do czasu trwania zakazu i obawy, że ograniczenia eksportowe zostaną rozszerzone na inne rodzaje ryżu, spowodowały, że podmioty łańcucha dostaw utrzymywały zapasy, renegocjowały umowy lub zaprzestały ustalania cen ofertowych, ograniczając w ten sposób większość handlu do małych wolumenów lub do wcześniej zawartych sprzedaży.

 

 

Spadek cen wszystkich olejów

Wskaźnik cen olejów roślinnych FAO wyniósł w sierpniu średnio 125,8 punktu, co oznacza spadek o 4,0 punktu (3,1 proc.) miesiąc do miesiąca po krótkotrwałym wzroście w lipcu. Spadek odzwierciedlał niższe światowe ceny olejów palmowego, słonecznikowego, sojowego i rzepakowego. Międzynarodowe ceny oleju palmowego spadły umiarkowanie w sierpniu, do czego przyczyniły się głównie ograniczone globalne zakupy importowe, a także sezonowy wzrost produkcji w wiodących krajach produkujących olej palmowy w Azji Południowo-Wschodniej. W międzyczasie światowe ceny oleju słonecznikowego spadły o prawie 8 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem w związku ze słabnącym popytem importowym, któremu zbiegło się z obfitymi ofertami ze strony głównych eksporterów. Jeśli chodzi o olej sojowy i rzepakowy, ceny światowe spadły odpowiednio z powodu poprawy warunków upraw soi w USA oraz dużych światowych dostaw przeznaczonych na eksport.

 

 

Ceny produktów mlecznych spadają ósmy raz z rzędu

Wskaźnik cen produktów mlecznych FAO wyniósł w sierpniu średnio 111,3 punktu, co oznacza spadek o 4,6 punktu (4,0 proc.) w porównaniu z lipcem i ósmy z rzędu miesięczny spadek i aż o 32,1 punktu (22,4 proc.) poniżej odpowiedniej wartości w zeszłym roku. W sierpniu międzynarodowe ceny wszystkich przetworów mlecznych spadły, przy czym najbardziej ceny pełnego mleka w proszku, na co wpływ miały obfite dostawy, zwłaszcza z Oceanii, przy sezonowo rosnącej produkcji, a także spowolnienie tempa importu z Chin, chociaż wielkość importu pozostała stosunkowo wysoka. Ceny odtłuszczonego mleka w proszku spadły do najniższego poziomu od połowy 2020 r. ze względu na ograniczony popyt importowy i słabą aktywność rynkową związaną z wakacjami w Europie. Co więcej, spadły międzynarodowe ceny masła i sera, co odzwierciedla podobne czynniki w połączeniu ze stałymi harmonogramami produkcji w Oceanii.

  

Niższe ceny wszystkich rodzajów mięsa

Wskaźnik cen mięsa FAO wyniósł w sierpniu średnio 114,6 punktu, co oznacza spadek o 3,6 punktu (3,0 proc.) w porównaniu z lipcem i 6,5 punktu (5,4 procent) w porównaniu z wartością rok temu. Międzynarodowe ceny wszystkich rodzajów mięsa spadły w sierpniu, przy czym najbardziej gwałtownie mięsa owczego, do czego przyczynił się głównie wzrost możliwości eksportu, przede wszystkim z Australii, oraz słabszy popyt z Chin. Ceny mięsa wieprzowego spadły, napędzane głównie przez ograniczony popyt importowy ze strony wiodących importerów, w połączeniu z dużymi możliwościami eksportu z Europy, przy ograniczonej sprzedaży wewnętrznej. Światowe ceny mięsa drobiowego w sierpniu nadal spadały, głównie dzięki obfitym dostawom, zwłaszcza z Brazylii mimo dużych zakupów dokonywanych przez kilku wiodących importerów z Azji Wschodniej i Bliskiego Wschodu. Ceny mięsa wołowego spadły umiarkowanie ze względu na duże dostawy bydła gotowego do uboju w kilku wiodących krajach-producentach oraz ograniczony popyt na import, szczególnie w Azji Północnej.

 

 

Wzrost cen cukru to obawa przed El Niño

Wskaźnik cen cukru FAO wyniósł w sierpniu średnio 148,2 punktu, co oznacza wzrost o 1,9 punktu (1,3 proc.) w stosunku do lipca i aż 37,7 punktu (34,1 proc.) w stosunku do poziomu z tego samego miesiąca ubiegłego roku. Wzrost światowych cen cukru wynikał głównie ze zwiększonych obaw o wpływ zjawiska pogodowego El Niño na perspektywy światowej produkcji. W Indiach opady poniżej średniej w sierpniu miały szkodliwy wpływ na rozwój upraw trzciny cukrowej, natomiast oczekuje się, że utrzymująca się sucha pogoda w Tajlandii będzie miała negatywny wpływ na produkcję cukru w sezonie 2023/2024. W Brazylii deszcze na niektórych obszarach utrudniały prace polowe; jednakże aktualnie zbierane duże zbiory ograniczyły presję na wzrost światowych cen cukru. Do ograniczenia wzrostu światowych cen cukru przyczyniło się także osłabienie reala brazylijskiego wobec dolara amerykańskiego oraz niższe ceny etanolu.