Wskaźnik cen żywności FAO (FFPI) wynosił w lipcu 2020 średnio 94,2 punktu r., co oznacza wzrost o 1,1 punktu (1,2 proc.) w porównaniu z czerwcem. Wzrastając drugi miesiąc z rzędu, lipcowa wartość jest o prawie 1 punkt (1 proc.) Wyższa od poziomu z analogicznego miesiąca ubiegłego roku.

Podobnie jak w czerwcu, dalsze wzrosty cen olejów roślinnych, produktów mleczarskich i cukru przeważyły nad niższymi cenami na rynkach mięsnych przy ogólnie stabilnej wartości wskaźnika cen zbóż.

Wskaźnik cen zbóż FAO wynosił w lipcu średnio 96,9 punktu, prawie bez zmian od czerwca i wzrósł o 0,4 punktu (0,4 procent) w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku. Wśród najważniejszych zbóż ceny pszenicy zmieniały się nieznacznie z miesiąca na miesiąc, podczas gdy ceny kukurydzy i sorgo odnotowały gwałtowny wzrost, a ceny ryżu spadły. Na rynkach pszenicy, pomimo słabszego dolara i obaw o perspektywy produkcji w Europie, regionie Morza Czarnego i Argentynie, powolna aktywność handlowa i wczesne oczekiwanie na silne ożywienie produkcji w Australii utrzymały średnią lipcową wartość na tym samym poziomie, co w poprzednim miesiącu, o prawie 2 proc. wyższą niż w lipcu 2019 r., Podczas gdy ceny jęczmienia również pozostały stabilne, notowania cen eksportowych zarówno sorgo, jak i kukurydzy odnotowały silny wzrost w lipcu, odpowiednio o 5,8 proc. i 3,7 proc. od czerwca (a 14 proc. i 10,4 proc. procent od lipca 2019). Podczas gdy wzrost cen sorgo i kukurydzy był głównie spowodowany niedawnymi dużymi zakupami obu zbóż ze USA przez Chiny, niepokoje pogodowe i spadek kursu dolara amerykańskiego również temu sprzyjały.

Wskaźnik cen olejów roślinnych FAO wynosił w lipcu średnio 93,2 punktu, zyskując 6,6 punktu (lub 7,6 procent) od czerwca i osiągając najwyższy od pięciu miesięcy poziom. Utrzymująca się siła indeksu odzwierciedla przede wszystkim wyższe wartości dla oleju palmowego, sojowego i rzepakowego. Międzynarodowe notowania oleju palmowego wzrosły drugi miesiąc z rzędu w lipcu, głównie pod wpływem spowolnienia produkcji w wyniku lokalnych powodzi po intensywnych opadach deszczu w głównych krajach produkujących. Większy niż oczekiwano światowy popyt na import i utrzymujące się obawy o niedobór pracowników migrujących w Malezji dodatkowo wsparły ceny oleju palmowego. Międzynarodowe ceny oleju sojowego również znacznie wzrosły, głównie z powodu kurczenia się dostaw z Brazylii, jednego z czołowych światowych eksporterów oleju sojowego. Ceny oleju rzepakowego zostały podtrzymane przez świeży popyt zarówno ze strony sektora produkcji biodiesla, jak i sektora spożywczego w UE.

Wskaźnik cen wyrobów mlecznych FAO wynosił w lipcu średnio 101,8 punktu, co oznacza wzrost o 3,5 punktu (3,5 procent) w porównaniu z czerwcem. W lipcu notowania wszystkich produktów mleczarskich reprezentowanych w indeksie wzrosły, przesuwając ogólną wartość o 0,7 punktu (0,7 proc.) Powyżej wartości analogicznego miesiąca ubiegłego roku i po raz pierwszy powyżej poziomu sprzed pandemii. Notowania na mleko w proszku, zwłaszcza pełne mleko w proszku (WMP), wzrosły ze względu na silny popyt importowy ze strony kupujących z Azji, z pewnymi obawami, co do ostatecznej wielkości dostępności eksportowej w Oceanii w sezonie 2020/2021. Tymczasem notowania masła i sera, mimo że utrzymywały się poniżej poziomów sprzed pandemii, nadal rosły, napędzane silnym popytem importowym przy sezonowo malejących dostawach eksportowych i stale rosnącym popycie wewnętrznym w Europie.

Wskaźnik cen mięsa FAO wynosił w lipcu średnio 93,0 punktów, co oznacza spadek o 1,7 punktu (1,8 procent) w porównaniu z czerwcem i 9,4 punktu (9,2 procent) poniżej lipca ubiegłego roku. Notowania cen mięsa wieprzowego i wołowego spadły w lipcu, ponieważ globalny popyt na import pozostał poniżej możliwości eksportowych. Stało się tak pomimo wywołanych koronawirusem zakłóceń w uboju, przetwarzaniu i eksporcie w kluczowych regionach eksportujących. Notowania mięsa drobiowego odnotowały ożywienie po pięciu miesiącach kolejnych spadków, w dużej mierze odzwierciedlając ograniczenia produkcji w Brazylii, wywołane wysokimi kosztami paszy i obawami, co do perspektyw popytu. Po gwałtownym wzroście w czerwcu ceny mięsa owiec wzrosły tylko nieznacznie w lipcu, odzwierciedlając mniejszy popyt.

Wskaźnik cen cukru FAO wynosił w lipcu średnio 76,0 punktów, co stanowi wzrost o 1,0 punktu (1,4 procent) w porównaniu z czerwcem i 3,4 punktu (4,3 procent) od lipca 2019 roku. Rosnące ceny energii w połączeniu z niższymi perspektywami produkcji cukru z powodu poważnej suszy w Tajlandii, drugiego, co do wielkości eksportera cukru na świecie, wspierał zmiany cen cukru w lipcu. Jednak duża produkcja Brazylii, największego wytwórcy cukru na świecie, ograniczyły ogólny wzrost cen.