Wskaźnik cen żywności FAO jest ważonym indeksem, który analizuje ceny pięciu głównych grup towarowych żywności na rynkach międzynarodowych. Agreguje on wskaźniki cen zbóż, mięsa, nabiału, olejów roślinnych i cukru.

Wskaźnik ceny zbóż w styczniu wyniósł 177,4 punktów, czyli o 6,6 proc. mniej niż w grudniu 2014 r. Spadek ten był napędzany przede wszystkim przez 7 proc. redukcję światowych cen pszenicy. Według wartości bieżącej wskaźnik cen zbóż FAO spadł na najniższy poziom od lipca 2010 r.

Wskaźnik cen oleju roślinnego wynosił w styczniu średnio 156.0 punktów, czyli o 4,7 punktów (2.9 proc.) mniej niż w grudniu i był najniższy poziomu od października 2009.

Wskaźnik cen mleka wyniósł średnio 173.8 punktów w styczniu i miał taki sam poziom jak w grudniu. Spadek cen sera i mleka odtłuszczonego w proszku został rekompensowany przez wzrost ceny masła, a cena mleka w proszku była bez zmian.

Wskaźnik cen mięsa wyniósł w styczniu średnio 194.3 punktów, czyli 3.2 punktu (1.6 proc.) mniej iż w grudniu.

Wskaźnik cen cukru wyniósł w styczniu średnio 217.7 punktów i był bez zmian od grudnia 2014 roku.