Niewielki wzrost wskaźnika cen zbóż

Wskaźnik cen zbóż FAO wyniósł w styczniu w porównaniu z grudniem średnio 147,4 punktu, co oznacza wzrost o ułamek (0,1 procent) i o 6,7 punktu (4,8 procent) powyżej poziomu sprzed roku. Wśród najważniejszych zbóż w styczniu wzrosły światowe ceny ryżu i kukurydzy, podczas gdy ceny jęczmienia i pszenicy spadły. Międzynarodowe ceny ryżu wzrosły o 6,2 proc. w ujęciu miesięcznym, pod wpływem mniejszej dostępności, silnego lokalnego popytu w niektórych azjatyckich krajach eksportujących oraz zmian kursów walut. Światowe ceny kukurydzy również wzrosły, choć nieznacznie (0,5 procent), głównie pod wpływem eksportu z Brazylii i obaw związanych z suszą w Argentynie, co zrównoważyło spadkowy trend cen eksportowych w USA w warunkach niskiej sprzedaży. Wśród innych zbóż paszowych światowe ceny sorgo nieznacznie wzrosły (0,9 proc.), na co wpływ miała głównie sytuacja na rynkach kukurydzy i niższa produkcja w USA, czołowym światowym eksporterze, natomiast spadek cen jęczmienia (1,0 proc.) to efekt uboczny światowego rynku pszenicy. Tymczasem międzynarodowe ceny pszenicy spadły w styczniu trzeci miesiąc z rzędu, o 2,5 procent, ponieważ globalne dostawy wzrosły przy większej niż wcześniej szacowano produkcji w Australii i Rosji.

Spadek cen wszystkich olejów

Wskaźnik cen olejów roślinnych FAO wynosił w styczniu średnio 140,4 punktu, co oznacza spadek o 4,2 punktu (2,9 procent) miesiąc do miesiąca i prawie 25 proc. poniżej poziomu sprzed roku. Spadek odzwierciedlał niższe światowe ceny oleju palmowego, sojowego, słonecznikowego i rzepakowego. W styczniu międzynarodowe ceny oleju palmowego spadły drugi miesiąc z rzędu, w dużej mierze przez stłumiony globalny popyt importowy, ponieważ główni importerzy uzupełniali swoje zapasy w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Światowe notowania oleju sojowego również spadły umiarkowanie, co było związane ze słabym popytem importowym spowodowanym niekonkurencyjnymi cenami w porównaniu z cenami innych olejów roślinnych, a także poprawą warunków pogodowych w Argentynie. W przypadku olejów słonecznikowego i rzepakowego ceny międzynarodowe, spadły w związku z dużymi światowymi dostawami eksportowymi.
Najniższy od roku wskaźnik cen produktów mlecznych
Wskaźnik cen produktów mlecznych FAO wyniósł w styczniu średnio 136,2 punktu, co oznacza spadek w stosunku do grudnia o 2,0 punktu (1,4 procent), osiągając najniższy poziom od 12 miesięcy. Spadek w styczniu odzwierciedlał niższe międzynarodowe ceny masła i mleka w proszku. Światowe ceny masła spadły siódmy miesiąc z rzędu, czemu sprzyjał ograniczony popyt importowy na długoterminowe dostawy, wynikający z oczekiwań na dalszy spadek cen i zwiększone dostawy z Oceanii. Tymczasem międzynarodowe ceny pełnego mleka w proszku spadły pomimo sezonowego spadku produkcji mleka z powodu mniejszego popytu ze strony czołowych importerów i zwiększonych dostaw z Nowej Zelandii. Spadły również ceny odtłuszczonego mleka w proszku, głównie z powodu słabego światowego popytu. Z kolei światowe ceny sera nieznacznie wzrosły, co było spowodowane ożywieniem w usługach gastronomicznych i sprzedaży detalicznej w Europie Zachodniej po świętach noworocznych oraz zmianami kursów walut.

Niższe ceny mięsa drobiowego, wieprzowiny i wołowiny

Wskaźnik cen mięsa FAO wyniósł w styczniu średnio 113,6 punktu, co oznacza nieznaczny spadek (0,1 punktu i 0,1 procent) w porównaniu z grudniem. Mimo spadku przez siódmy miesiąc z rzędu, wskaźnik nadal wynosił 1,5 punktu (1,3 procent) powyżej poziomu z poprzedniego roku. Niższe światowe ceny mięsa drobiowego, wołowego i wieprzowego przyczyniły się do spadku indeksu w styczniu. Światowe ceny mięsa drobiowego dalej spadały, ponieważ globalne możliwości eksportowe wiodących dostawców nadal przewyższały popyt importowy i to pomimo powszechnych ognisk ptasiej grypy. Tymczasem ceny mięsa wieprzowego nieznacznie spadły z powodu dużych dostaw świń gotowych do uboju, zwłaszcza w Brazylii i USA, oraz niższego niż oczekiwano importu z Chin przed Świętem Wiosny. Podobnie spadły międzynarodowe ceny mięsa wołowego, wraz ze wzrostem dostaw bydła gotowego do uboju, głównie w Oceanii. Z kolei ceny mięsa owczego wzrosły w związku ze zwiększonym popytem importowym, pomimo zwiększonej wielkości uboju w Australii.

Spadek cen cukru, po gwałtownych wzrostach

Wskaźnik cen cukru FAO wyniósł w styczniu średnio 115,8 punktu, co oznacza spadek o 1,3 punktu (1,1 procent) w porównaniu z grudniem, co oznacza pierwszy spadek po gwałtownych wzrostach zarejestrowanych w poprzednich dwóch miesiącach. Styczniowy spadek międzynarodowych notowań cen cukru był spowodowany głównie dobrymi postępami zbiorów w Tajlandii oraz korzystnymi warunkami pogodowymi sprzyjającymi uprawom trzciny cukrowej w kluczowych obszarach upraw Brazylii. Obawy związane z niższymi zbiorami w Indiach, które mogą mieć wpływ na dostępność eksportu, spowodowały bardziej znaczące spadki cen cukru. Również wzrost cen benzyny w Brazylii, który wsparł popyt na etanol, oraz umocnienie brazylijskiego reala w stosunku do dolara amerykańskiego przyczyniły się do ograniczenia presji spadkowej na światowe ceny cukru.