Wskaźnik cen zbóż FAO wynosił w marcu, średnio 123,6 punktu, co oznacza spadek o 2,2 punktu (1,7 procent) w porównaniu z lutym, kończąc ośmiomiesięczny trend wzrostowy, ale wciąż o 25,9 punktu (26,5 procent) powyżej poziomu z marca 2020 roku. Wśród głównych zbóż ceny eksportowe pszenicy najbardziej spadły o 2,4 proc., jednak pozostały o 19,5 proc. wyższe niż w tym samym miesiącu ubiegłego roku. Spadek cen pszenicy z miesiąca na miesiąc wynikał głównie z ogólnie wysokich dostaw i korzystnych perspektyw produkcji na zbiory w 2021 r. Międzynarodowe ceny kukurydzy i jęczmienia również spadły w marcu, chociaż utrzymujący się silny popyt importowy z Chin powstrzymał je przed bardziej znaczącym spadkiem. Ceny sorgo nawet wzrosły. Po trzech miesiącach stałych wzrostów międzynarodowe ceny ryżu spadły w marcu, gdy świeżo zebrane plony zaczęły pojawiać się na rynku, a popyt eksportowy na ryż inny niż japonica pozostawał niski, z wyjątkiem Indii.

Ceny olejów roślinnych

Wskaźnik cen oleju roślinnego FAO wynosił w marcu, średnio 159,2 punktu, co oznacza wzrost o 11,8 punktu (lub 8,0 procent) w porównaniu z lutym i jest to najwyższy poziom od czerwca 2011 r. Utrzymująca się siła spowodowana była wyższymi cenami oleju palmowego, soi, rzepaku i olejów słonecznikowych. Międzynarodowe ceny oleju palmowego odnotowały dziesiąty z rzędu miesięczny wzrost, ponieważ utrzymujące się obawy dotyczące niskiego poziomu zapasów w głównych krajach eksportujących zbiegły się ze stopniową odbudową światowego popytu importowego. W międzyczasie ceny oleju sojowego gwałtownie wzrosły, głównie pod wpływem perspektyw silnego popytu, zwłaszcza ze strony sektora biodiesla. Jeśli chodzi o ceny oleju rzepakowego i słonecznikowego, nadal sprzyjało im przedłużające się zmniejszenie dostaw z Kanady i regionu Morza Czarnego.

Jaki jest wskaźnik cen produktów mlecznych FAO?

Wskaźnik cen produktów mlecznych FAO wynosił w marcu średnio 117,4 punktu, co oznacza wzrost o 4,4 punktu (3,9 procent) od lutego, rosnąc dziesiąty miesiąc z rzędu i podnosząc wskaźnik do prawie 16 procent powyżej wartości w analogicznym miesiącu ubiegłego roku. W marcu międzynarodowe ceny masła wzrosły, głównie z powodu dość ograniczonych dostaw z Europy z powodu powolnego początku sezonu produkcji mleka i zwiększonego popytu wewnętrznego w oczekiwaniu na ożywienie sektora gastronomicznego. Ceny mleka w proszku również wzrosły, wspierane przez gwałtowny wzrost importu z Azji, zwłaszcza z Chin, Spowodowały to obawy związane z możliwymi krótkoterminowymi problemami z zaopatrzeniem w związku z sezonowym spadkiem produkcji mleka w Oceanii i niewielką dostępnością kontenerów transportowych w Europie i Ameryce Północnej. Z kolei ceny sera spadły nieznacznie trzeci miesiąc z rzędu ze względu na ograniczony popyt na dostawy spot.

Rosną ceny mięsa

Wskaźnik cen mięsa FAO wynosił w marcu, średnio 98,9 punktu, co oznacza wzrost o 2,2 punktu (2,3 procent) od lutego, kontynuując trend wzrostowy szósty z rzędu miesiąc, ale nadal pozostawał nieco (0,5 procent) poniżej wartości sprzed roku. Wzrosły notowania mięsa drobiowego i wieprzowego, czemu sprzyjało szybkie tempo importu krajów azjatyckich, głównie Chin. Wzrost sprzedaży w Europie w ramach przygotowań do obchodów Wielkanocy również wpłynął na ceny wieprzowiny. Ceny mięsa wołowego pozostały stabilne na poziomie zbliżonym do lutowego, ponieważ wzrost notowań dla Brazylii i Stanów USA skompensował spadek cen eksportowych z Australii. Z kolei ceny mięsa owczego spadły wraz ze wzrostem dostaw z Nowej Zelandii z powodu panującej suszy.

Cena cukru w dół

Wskaźnik cen cukru FAO wynosił w marcu średnio 96,2 punktu, co oznacza spadek o 4 punkty (4,0 procent) w porównaniu z lutym, co oznacza pierwszy spadek po gwałtownych wzrostach odnotowanych w poprzednich dwóch miesiącach. Notowania cukru utrzymały się jednak o ponad 30 proc. powyżej poziomów z analogicznego okresu ubiegłego roku, czemu sprzyjały obawy o ograniczone globalne dostawy w sezonie 2020/2021. Ostatni miesięczny spadek międzynarodowych notowań cen cukru spowodowany był perspektywą dużego eksportu z Indii, pomimo utrzymujących się ograniczeń logistycznych. Presja na wzrost cen ze względu na silny popyt importowy, zwłaszcza Chin, zapobiegły bardziej znaczącym spadkom cen w ostatnich tygodniach.