Wzrost wskaźnika w maju odzwierciedlał stały gwałtowne zwiększenie cen mleka, podczas gdy ceny zbóż również wzrosły, choć w wolniejszym tempie. Natomiast rynki olejów i cukru pozostały pod presją spadkową, podczas gdy wartości wskaźnika cen mięsa niewiele się zmieniła.

Wskaźnik średnich cen zbóż FAO wynosiła średnio 172,9 punktu, 4,1 punktu (2,4 procent) powyżej poziomu z kwietnia. Od początku bieżącego roku wskaźnik kontynuował wzrosty, osiągając w maju prawie 17 proc. więcej niż odpowiednia wartość rok temu i osiągając najwyższy poziom od stycznia 2015 r. Ceny międzynarodowe wszystkich głównych zbóż znacznie wzrosły w ostatnich miesiącach, a w maju wartości pszenicy zyskały w dużej mierze na obawach dotyczących perspektyw produkcyjnych w wielu głównych krajach eksportujących. Zwiększyły się również międzynarodowe ceny wiodących zbóż paszowych, głównie z powodu pogarszających się perspektyw produkcyjnych w Argentynie i Brazylii.

Wskaźnik średnich cen olejów roślinnych FAO wyniósł średnio 150,6 punktów, co oznacza spadek o 4 punkty (2,6 procent) z miesiąca na miesiąc, co oznacza czwarty z rzędu spadek i 27-miesięczny spadek. Spadek odzwierciedla głównie osłabienie wartości cen olejów palmowego, sojowego i słonecznikowego, podczas gdy ceny oleju rzepakowego odbiły się od wielomiesięcznego minimum. Jeśli chodzi o olej palmowy ceny międzynarodowe spadły z powodu słabego globalnego importu i dużych zapasów w porównaniu do ubiegłego roku. W przypadku oleju sojowego duże zapasy nadal wpływały na ceny światowe. Wzrost cen oleju rzepakowego odzwierciedlał przede wszystkim obawy o niekorzystne warunki pogodowe, mające wpływ na zbiory w sezonie 2018/19 w niektórych częściach Europy.

Wskaźnik średnich cen wyrobów mleczarskich FAO osiągnął średnią wartość 215,2 punktu, wzrost o 11 punktów (5,5 procent) od kwietnia. Wartość indeksu była o 11,5 procent wyższa niż w maju 2017 r., Ale nadal o 22 procent poniżej szczytu osiągniętego w lutym 2014 r. Wzrost w maju był głównie spowodowany znacznym wzrostem notowań cen sera, odtłuszczonego mleka w proszku i masła, ceny w przypadku pełnego mleka w proszku praktycznie nie uległy zmianie. Dostawy z Nowej Zelandii, wiodącego eksportera produktów mlecznych, znacznie ustępują wielkością tych z ostatnich miesięcy.

Wskaźnik średnich cen mięsa FAO wyniósł 169,6 punktów, nieco mniej niż w kwietniu. Niewielki spadek wskaźnika w maju odzwierciedlał spadek cen mięsa wieprzowego i owczego, podczas gdy ceny mięsa drobiowego nieznacznie wzrosły. Światowe ceny mięsa wieprzowego i owczego uległy osłabieniu w związku z mniejszym importem do Chin w przypadku wieprzowiny i silniejszym dolarem amerykańskim w odniesieniu do mięsa owiec. Podczas gdy szacuje się, że ceny drobiu wzrosły nieznacznie, rynki drobiu stały się trudne do monitorowania w ostatnich tygodniach z powodu niepewności związanej z sytuacją w Brazylii, największym na świecie eksporterze drobiu, w którym miliony ptaków nie zostały ubite w wyniku długotrwałego strajku kierowców ciężarówek w maju. Ceny mięsa wołowego były stabilne na skutek dobrze zrównoważonej sytuacji rynkowej.

Wskaźnik średnich cen cukru FAO wyniósł w maju średnio 175,3 punktu, nieco mniej (0,5 procent) niż w kwietniu, co oznaczało szósty z rzędu miesięczny spadek. Ostatni spadek międzynarodowych cen cukru odzwierciedla w dużej mierze oczekiwanie dużej produkcji trzciny cukrowej w wyniku korzystnych warunków zbiorów w Brazylii, która jest największym na świecie producentem i eksporterem cukru. Obawy przed przedłużającą się suszą wpływającą na plony trzciny nie odwróciły tendencji rynkowej.