Wskaźnik cen żywności FAO jest indeksem cen pięciu najważniejszych grup towarowych na rynkach międzynarodowych: zboża, mięsa, wyrobów mlecznych, olejów roślinnych i cukru.

Indeks cen zbóż FAO miał we wrześniu 154,8 punktów i był prawie identyczny jak w sierpniu br., ale o 13,1 proc. niższy niż przed rokiem. Na wysokość indeksu miały przede wszystkim wpływ: o 20 proc. niższe od ubiegłorocznych ceny pszenicy, a także spadek światowej produkcji kukurydzy i stabilne ceny zbóż paszowych.

Indeks cen olejów roślinnych FAO wyniósł we wrześniu 134,2 punktów i był o 0,5 proc. niższy od sierpniowego. Indeks ten był na najniższym poziomie od marca 2009 r. Na wysokość indeksu wpływ miał spadek cen oleju palmowego i sojowego i ich wysoka podaż, a także wzrost cen oleju rzepakowego i słonecznikowego.

Indeks cen produktów mlecznych FAO we wrześniu br. w porównaniu z sierpniem wzrósł o 6,8 proc. do 142,3 punktów. Wpływa na wysokość indeksu miał wzrost cen mleka w proszku i stabilizacja cen innych produktów mleczarskich.

Indeks cen mięsa FAO we wrześniu wyniósł 170,5 punktów i w stosunku do sierpnia br. prawie nie zmienił się. Wpływ na jego wysokość miały przede wszystkim niższe ceny drobiu i pasz, a także wzrost cen wołowiny przy zwiększonym popycie i mniejsza jej podaży oraz stabilne ceny wieprzowiny.

Indeks cen cukru FAO, we wrześniu br. wzrósł o 5,2 proc. do 168,4 punktów w porównaniu z sierpniem. Na jego wysokość miały wpływ negatywne zjawiska pogodowe w Brazylii, a także susza w Tajlandii.