Zmniejszenie FFPI we wrześniu było spowodowane gwałtownym spadkiem międzynarodowych cen olejów roślinnych oraz umiarkowanymi spadkami cen cukru, mięsa i produktów mlecznych, które z nawiązką skompensowały wzrostu subwskaźnika cen zbóż. Pomimo nowego spadku, FFPI utrzymał się o 7,2 punktu (5,5 proc.) powyżej swojej wartości w analogicznym miesiącu ubiegłego roku.

Wzrost wskaźnika cen zbóż

Wskaźnik cen zbóż FAO wynosił we wrześniu średnio 147,8 punktu, o 2,2 punktu (1,5 procent) więcej niż w sierpniu i 14,9 punktu (11,2 procent) powyżej wartości z września 2021 roku.

We wrześniu międzynarodowe ceny pszenicy wzrosły o 2,2 proc., czemu sprzyjała zwiększona niepewność, co do kontynuacji po listopadzie Inicjatywy Zboża Czarnomorskiego i potencjalnego wpływu na ukraiński eksport. Co więcej, obawy o suszę w Argentynie i USA, a także szybkie tempo eksportu z Unii Europejskiej oraz wyższy popyt wewnętrzny na pszenicę przy mniejszych dostawach kukurydzy, dodatkowo wspierały ceny pszenicy. Międzynarodowe ceny zbóż paszowych ponownie we wrześniu nieznacznie wzrosły (+0,4 procent), przy mieszanych tendencjach cenowych. Światowe ceny kukurydzy były prawie stabilne (+0,2 procent), ponieważ silny dolar amerykański przeciwdziałał presji wynikającej z bardziej rygorystycznych perspektyw podaży z dalszym pogorszeniem perspektyw dla produkcji USA i Unii Europejskiej w związku z niepewnością dotyczącą ukraińskiego eksportu. Międzynarodowe ceny jęczmienia spadły o 3,0 procent, głównie odzwierciedlając lepsze perspektywy zbiorów w Australii i Rosji, podczas gdy światowe ceny sorgo wzrosły o 13,2 procent ze względu na mniejsze prognozy produkcji w USA.

Wskaźnik cen olejów najniższy od lutego 2021 r.

Wskaźnik cen olejów roślinnych FAO wynosił we wrześniu średnio 152,6 punktu, spadając o 10,8 punktu (6,6 procent) miesiąc do miesiąca, co oznacza najniższy poziom od lutego 2021 r. Ciągły spadek indeksu odzwierciedlał niższe ceny oleju palmowego, sojowego, słonecznikowego i oleju rzepakowego.

We wrześniu światowe ceny oleju palmowego spadły szósty miesiąc z rzędu, głównie z powodu utrzymujących się dużych zapasów, które zbiegły się z sezonowym wzrostem produkcji w Azji Południowo-Wschodniej. W międzyczasie światowe notowania oleju sojowego spadły umiarkowanie po krótkotrwałym odbiciu w sierpniu w odpowiedzi na zwiększoną dostępność eksportową z Argentyny ze względu na znacznie wyższą sprzedaż producentów. Jeśli chodzi o olej słonecznikowy, ceny międzynarodowe spadły do ​​najniższego poziomu od 14 miesięcy z powodu zwiększonych dostaw eksportowych z regionu Morza Czarnego, przy słabnącym popycie importowym. Światowe ceny oleju rzepakowego również wyraźnie spadły, głównie ze względu na perspektywy obfitej produkcji światowej w sezonie 2022/2023. Niższe ceny ropy naftowej również przyczyniły się do presji na obniżenie światowych cen olejów roślinnych.

Trzeci z rzędu spadek wskaźnika cen produktów mlecznych

Wskaźnik cen produktów mlecznych FAO wynosił we wrześniu średnio 142,5 punktu, co oznacza spadek o 0,8 punktu (0,6 procent) od sierpnia, co oznacza trzeci z rzędu miesięczny spadek, ale pozostał o 24,4 punktu (20,7 procent) powyżej swojej wartości rok temu.

We wrześniu światowe ceny wszystkich produktów mleczarskich spadły umiarkowanie, w dużej mierze odzwierciedlając wpływ słabszego euro w stosunku do dolara amerykańskiego na światowe ceny przetworów mlecznych (wyrażonych w dolarach amerykańskich). Co więcej, ograniczony popyt rynkowy na dostawy średnioterminowe z powodu obaw o niepewność wynikającą z ograniczonej produkcji mleka, wysokich kosztów energii i niedoboru siły roboczej, zwłaszcza w Europie, w połączeniu z złymi perspektywami globalnego wzrostu gospodarczego, również zaważyły ​​na międzynarodowych notowaniach cen mleka. Tymczasem popyt na dostawy spotowe utrzymywał się zwłaszcza w Azji na wysokim poziomie.

Wskaźnik cen mięsa - trzeci z rzędu spadek

Wskaźnik cen mięsa FAO wynosił we wrześniu, średnio 121,4 punktu, co oznacza spadek o 0,6 punktu (0,5 procent) od sierpnia, również odnotowując trzeci z rzędu miesięczny spadek, ale nadal 8,7 punktu (7,7 procent) powyżej jego wartości w analogicznym miesiącu ubiegłego roku.

We wrześniu najbardziej spadły międzynarodowe notowania cen mięsa owczego, do czego przyczyniły się zmiany kursów walut. Ceny mięsa wołowego również spadły z powodu wysokiej dostępności eksportu z Brazylii i zwiększonych ubojów bydła w niektórych krajach produkujących. Tymczasem ceny mięsa drobiowego nieznacznie spadły, ponieważ światowe zakupy importowe pozostały ograniczone, pomimo niższych dostaw eksportowych z niektórych dużych krajów eksportujących w związku z grypą ptaków. Z kolei światowe ceny wieprzowiny dalej rosły, odzwierciedlając w Unii Europejskiej niedobór podaży świń gotowych do uboju.

Ceny cukru: piąty z rzędu spadek

Wskaźnik cen cukru FAO wynosił we wrześniu średnio 109,7 punktu, co oznacza spadek o 0,8 punktu (0,7 procent) od sierpnia, co oznacza piąty z rzędu miesięczny spadek i osiągnął najniższy poziom od lipca 2021.

Wrześniowy spadek był głównie związany z dobrymi perspektywami produkcji w Brazylii, czyli największego na świecie eksportera cukru. Związane to było z deszczami korzystnymi dla plonów, a niższe ceny etanolu skłaniały do większego wykorzystania trzciny cukrowej do produkcji cukru. Osłabienie brazylijskiego reala w stosunku do dolara amerykańskiego wywarło dalszą presję na obniżenie światowych cen cukru, jednocześnie zachęcając do zwiększenia eksportu. Chociaż korzystne perspektywy produkcji w sezonie 2022/2023 przyczyniły się do obniżenia cen, ogólnie rzecz biorąc, ograniczona podaż cukru na świecie zmniejszyła spadek cen z miesiąca na miesiąc.