Spadek zbiorów będzie konsekwencją m.in. niższej powierzchni zasiewów rzepaku ozimego.

Tegoroczne plony rzepaku prawdopodobnie również będą niższe w stosunku do wysokich uzyskanych w 2014 r., ze względu m.in. na unijny zakaz stosowania insektycydów z grupy neonikotynoidów do zaprawiania nasion rzepaku.

Prognozowany spadek produkcji rzepaku w UE prawdopodobnie będzie częściowo rekompensowany spodziewanymi wysokimi zapasami na koniec sezonu bieżącego. Oil World w swoim raporcie z końca stycznia prognozuje, że mogą one wynieść ok. 1,6 mln t wobec blisko 0,85 mln t przed rokiem i 0,95 mln t przed dwoma laty.