Są to znacznie niższe dynamiki wzrostu niż obserwowane w roku poprzednim, kiedy wolumen produkcji wzrósł o 7 proc., a sprzedaż na rynkach zagranicznych rozwijała się na poziomie 17 proc.

Powodem takiego spowolnienia w br. jest sytuacja polityczna, która ma przełożenie na słabszy popyt wewnętrzny oraz duże wahania kursu walutowego.

Ukraińskie firmy utraciły również możliwość sprzedaży surowca na rynku rosyjskim, który do 2014 r. był najważniejszym rynkiem zbytu za granicą. Niektóre podmioty przekierowały sprzedaż na rynek UE, głównie do Holandii, Niemiec i Irlandii.

Znacznie zwiększył się również eksport drobiu na rynek białoruski. Ukraińskie formy rozwijają również współpracę z Irakiem i Uzbekistanem, gdzie popyt na drób stale rośnie.