Na krajowym rynku utrzymują się wysokie ceny cukru, a decydują o tym rosnące ceny na światowym rynku.

Na przykład we wrześniu br. średnia cena zbytu cukru workowanego wyniosła 2,42 zł/kg i była o 0,8 proc. wyższa niż przed miesiącem oraz o 21,6 proc. wyższa niż przed rokiem.

W handlu detalicznym również utrzymała się tendencja wzrostowa. Średnia cena cukru we wrześniu wyniosła 3,12 zł/kg i była o 5,1 proc. wyższa niż w sierpniu oraz o 30,5 proc. wyższa niż przed rokiem.

Tak wysokie ceny cukru skutkują spadkiem jego spożycia.

Jeszcze w 2015 roku średnie spożycie nieprzetworzonego cukru w gospodarstwach domowych zmniejszyło się o 8,4 proc. do 13,1 kg/osobę.

W pierwszym półroczu 2016 roku według badań budżetów rodzinnych przeciętne spożycie zmniejszyło się o kolejne 10 proc. do 5,4 kg/osobę.