Wczoraj pszenica na giełdzie w Chicago podrożała o blisko jeden proc. wyznaczyła nowy lokalny szczyt notowań i jest najdroższa od 25 lipca 2015 r. Obawy o kondycję zasiewów pszenicy ozimej w tym kraju należy uznać za główny czynnik ostatnich wzrostów cen. Zwłaszcza, że dane eksportowe były słabsze. W tygodniu kończącym się 5 stycznia tygodniowe załadunki eksportowe wyniosły zaledwie 261 tys. t i były niższe o 35 proc. w stosunku do tygodnia poprzedniego i 34 proc. niższe niż w porównywalnym tygodniu przed rokiem. Jednak od początku sezonu (1 czerwca) utrzymują się na poziomie wyższym o 26 proc. w stosunku do podobnego okresu w sezonie poprzednim i wynoszą 15,8 mln t.

Z punktu widzenia analizy technicznej wykresu kontynuacyjnego (wykres poniżej) notowania amerykańskiej pszenicy zbliżyły się do ważnego oporu w okolicach 160 USD/t. Poziom ten stanowił w 2015- czerwiec 2016 r. wsparcie, które w czerwcu ub. r. zostało pokonane i notowania obniżyły się do niewiele ponad 130 USD/t pod koniec sierpnia 2016 r. W październiku była nieudana próba powrotu powyżej wspomnianego poziomu. Obecnie mamy kolejna próbę. Jej wynik zdeterminuje notowania pszenicy w najbliższych tygodniach- nieudana próba pokonania oporu może zakończyć się ponownym spadkiem ceny poniżej 140 USD/t (tak jak to miało miejsce w listopadzie). Natomiast pozytywny scenariusz (pokonanie okolic 160 USD/t otworzy możliwość wzrostu ceny do kolejnego ważnego oporu znajdującego się na poziomie ok. 190 USD/t. Jest to całkiem możliwe do zrealizowania patrząc na fakt zmniejszonych zasiewów pszenicy ozimej w USA oraz panującej niekorzystnej aury na głównych obszarach upraw w tym kraju.

Pszenica MATIF, kontrakt marcowy - cena spadła o 0,15 proc. (171,00 euro/t- 749 zł/t).
Wykres 1.


Notowania marcowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt marcowy- cena wzrosła o 0,95 proc. (156,98 USD/t- 653 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 5

Kukurydza MATIF, kontrakt marcowy - cena nie zmieniła się (169,75 euro/t- 743 zł/t).
Wykres 6


Notowania marcowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt marcowy - cena wzrosłą o 0,56 proc. (141,73 USD/t- 589 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy tren spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 10