Tegoroczne zasiewy buraków cukrowych w europejskich krajach, będących głównymi producentami cukru, przebiegają dobrze i jedynie deszcze opóźniły nieco tempo kampanii.

We Francji z początkiem kwietnia obsiano ok. 90 proc. planowanego areału przeznaczonego pod buraki cukrowe. Według tamtejszego związku plantatorów (CGB) obszar zasiewów ma kształtować się na poziomie 400-405 tys. ha wobec 383 tys. ha rok wcześniej. W relacji rocznej powierzchnia upraw wzrośnie o 4-6 proc.

W Niemczech w części rejonów kraju deszcze pokrzyżowały nieco plany siewów buraków cukrowych. Jednak tamtejszy związek plantatorów (WVZ) szacuje, że w relacji rocznej areał upraw będzie wyższy. W Rosji siewy buraków rozpoczęły się już w marcu, ale zimny kwiecień spowodował ich wyhamowanie. Jak informuje rosyjskie ministerstwo rolnictwa w bieżącym sezonie oczekiwany jest 9 proc. wzrost powierzchni upraw buraków cukrowych.

Jak informuje Reuters sprawnie przebiega początek tegorocznej kampanii w Wielkiej Brytanii oraz w Polsce. Natomiast we Włoszech oczekuje się niewielkiego spadku areału upraw buraka cukrowego.