Mimo to wartość eksportu tego spadła w tym czasie o 5 proc. do 580 mln euro.

Do 216,4 tys. ton wzrósł handel wewnątrz UE i stanowi on 75 proc. wywozu ogółem. Eksport do krajów trzecich wzrósł do 75,5 tys. ton.

Wśród największych odbiorców duńskiej wieprzowiny są Niemcy, do których sprzedano w pierwszym kwartale br. 92,5 tys. ton. tego mięsa. Dostawy do trzech kolejnych krajów unijnych, czyli do Polski, Włoch i Wielkiej Brytanii wzrosły odpowiednio do 12 proc. do 35,2 tys. ton, do 20 proc. do 32,0 tys. i do 19 proc. do 29,7 tys. ton.

Eksport wieprzowiny poza UE w stosunku do 2014 r. wzrósł o 1 proc. Dostawy do Japonii spadły o 21 proc. do 25,9 tys. ton, do Australii wzrosły o 60 proc. do 15,7 tys. ton, a do Chin spadły o 4 proc. do 11,1 tys. ton.

Wywóz żywca wieprzowego z Danii w I kwartale br. wzrósł do 3,202 mln sztuk, z czego 1,830 mln trafiło do Niemiec, a 1,116 mln sztuk,  czyli o 1/3 więcej niż przed rokiem - do Polski.