Według IERiGŻ-PIB, zakłady przemysłu drobiarskiego zatrudniające 50 i więcej stałych pracowników, wytworzyły w kwietniu 2015 r. ok. 171 tys. ton mięsa drobiowego, tj. o 1,8 proc. mniej niż przed miesiącem, ale o 1,2 proc. więcej niż przed rokiem. 

Produkcja przemysłowa mięsa drobiowego w dużych zakładach zwiększyła się w pierwszych czterech miesiącach br. o ok. 48 tys. ton, tj. o 7,6 proc. w porównaniu z tym samym okresem przed rokiem. 

 W pierwszym kwartale 2015 r. sprzedano za granicę o 18,2 proc., tj. o 29,4 tys. ton więcej mięsa drobiowego niż w tym samym okresie przed rokiem, a eksport stanowił ok. 28 proc. przemysłowej produkcji drobiu wytwarzanej w zakładach dużych. Import mięsa drobiowego obniżył się w tym czasie o 9,8 proc., tj. o 0,9 tys. ton. W marcu 2015 r. sprzedaż zagraniczna zwiększyła się o 20,9 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem roku poprzedniego, natomiast import był mniejszy o 6,6 proc. Rosnąca sprzedaż zagraniczna była nadal głównym czynnikiem sprawczym rozwoju produkcji drobiarskiej. Pełnoporcjowe mieszanki pasz przemysłowych dla kurcząt potaniały w kwietniu 2015 r. o 0,8 proc. w relacji miesiąc do miesiąca, a dla indyków o 2,3 proc.

W relacji do kwietnia 2014 r. ich ceny były niższe odpowiednio o 3,5 proc. i 5,6 proc. Relacja cen żywiec/pasza wyniosła na rynku kurcząt 2,59 wobec 2,64 przed rokiem, a na rynku indyków 4,40 wobec 3,97. Opłacalność produkcji kurcząt rzeźnych pogorszyła się, więc, natomiast indyków poprawiła. Średnia cena skupu kurcząt wzrosła w maju 2015 r. do 3,53 zł/kg i była o 3,8 proc. wyższa niż w kwietniu, ale o 4,3 proc. niższa niż dwanaście miesięcy wcześniej. Za indyki rzeźne płacono w maju br. 5,97 zł/kg, tj. o 0,3 proc. mniej niż przed miesiącem, ale o 1,9 proc. więcej niż przed rokiem. Średnie ceny zbytu uzyskiwane przez ubojnie przemysłowe za tuszki kurcząt były o 0,6 proc. niższe, a indyków o 1,3 proc. wyższe niż w roku poprzednim. Cena detaliczna kurczęcia patroszonego była w kwietniu br. zbliżona do poziomu sprzed miesiąca, ale o 5 proc. niższa w porównaniu z kwietniem poprzedniego roku.  Korzystne relacje cen polskiego i unijnego drobiu na jednolitym rynku europejskim jeszcze się poprawiły.

W kwietniu 2015 r. średnie ceny sprzedaży mięsa kurcząt w Unii Europejskiej o 50,6 proc. przewyższały polskie ceny wyrażone w euro. Przed rokiem były wyższe o 42,7 proc. Przeciętna cena sprzedaży kurcząt w UE-28 obniżyła się w tym czasie o 3,0 proc., podczas gdy cena polska o 8,1 proc. Spadek cen sprzedaży drobiu notowano we wszystkich obserwowanych krajach członkowskich Unii Europejskiej. Ich dynamika była najsilniejsza w Hiszpanii, w Polsce i w Holandii, a najsłabsza w Czechach i w Niemczech.