Początek nowego tygodnia notowań kontraktów zbożowych na światowych giełdach przyniósł odreagowanie ubiegłotygodniowych spadków cen. Dzisiaj w sesji nocnej notowań na CBOT wzrosty są kontynuowane, co daje nadzieję na trwalsze odreagowanie.

Pszenica w kontrakcie z dostawą we wrześniu wczoraj na Matif podrożała o 2,1 proc. i wyniosła 321,50 euro/t (1527 zł/t), a w ujęciu r/r notowania wzrosły o 17,7 proc. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie listopadowym wzrosła o 0,6 proc. i wyniosła 312,50 euro/t (1484 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 44,7 proc.

Pszenica na CBoT w kontrakcie wrześniowym podrożała o 2,3 proc. i kosztowała 283,11 USD/t. W ujęciu r/r notowania wzrosły o 7,9 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą we wrześniu na giełdzie w Chicago wzrosła o 1,2 proc. i wyniosła 249,40 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 17,6 proc.

Pszenica Matif, kontrakt wrześniowy- cena wzrosła 2,06 proc. (321,50 euro/t- 1527 zł/t).
Wykres 1.


Notowania wrześniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt wrześniowy- cena wzrosła o 2,29 proc. (283,11 USD/t- 1343 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 5

Kukurydza Matif, kontrakt listopadowy- cena wzrosła o 0,56 proc. (312,50 euro/t- 1484 zł/t).
Wykres 6


Notowania listopadowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt wrześniowy- cena wzrosła o 1,20 proc. (249,40 USD/t- 1183 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 10