Pszenica w kontrakcie z dostawą w grudniu wczoraj na Matif podrożała o 0,3 proc. i wyniosła 337,25 euro/t (1592 zł/t), a w ujęciu r/r notowania wzrosły o 38,8 proc. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie listopadowym wzrosła o 0,2 proc. i wyniosła 330,75 euro/t (1561 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 54,0 proc.

Pszenica na CBoT w kontrakcie wrześniowym podrożała o 1,3 proc. i kosztowała 313,69 USD/t. W ujęciu r/r notowania wzrosły o 24,6 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą we wrześniu na giełdzie w Chicago nie zmieniła ceny i wyniosła 279,12 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 41,0 proc.

Pszenica Matif, kontrakt grudniowy- cena wzrosła 0,30 proc. (337,25 euro/t- 1592 zł/t).
Wykres 1.


Notowania grudniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt wrześniowy- cena wzrosła o 1,31 proc. (313,69 USD/t- 1482 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 5

Kukurydza Matif, kontrakt listopadowy- cena wzrosła o 0,15 proc. (330,75 euro/t- 1561 zł/t).
Wykres 6


Notowania listopadowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt wrześniowy- cena nie zmieniła się (279,12 USD/t- 1318 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 10