Pszenica na Matif w kontrakcie z dostawą w grudniu wczoraj podrożała o 1,3 proc. i kosztowała 180,25 euro/t (774 zł/t) i jest o 8,4 proc. tańsza niż przed rokiem o tej porze. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie styczniowym wzrosła o 0,2 proc. i wyniosła 163,25 euro/t (701 zł/t), a przez ostatni rok spadła o 5,8 proc.

Pszenica na CBoT w kontrakcie grudniowym podrożała wczoraj o 0,9 proc. i kosztowała 188,12 USD/t. W ujęciu r/r amerykańska pszenica jest droższa o 2,7 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w grudniu na giełdzie w Chicago podniosła się o 0,6 proc. i kosztowała 145,66 USD/t., a przez ostatni rok podniosła się o 2,1 proc.

Pszenica Matif, kontrakt grudniowy- cena wzrosła o 1,26 proc. (180,25 euro/t- 774 zł/t).
Wykres 1.


Notowania grudniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt grudniowy- cena wzrosła o 0,94 proc. (188,12 USD/t- 730 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 5

Kukurydza Matif, kontrakt styczniowy- cena wzrosła o 0,15 proc. (163,25 euro/t- 701 zł/t).
Wykres 6


Notowania styczniowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt grudniowy- cena wzrosła o 0,61 proc. (145,66 USD/t- 565 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 10