Pszenica na Matif w kontrakcie z dostawą w grudniu podrożała o 0,5 proc. i kosztowała 189,75 euro/t (843 zł/t) i jest o 17,0 proc. droższa niż przed rokiem o tej porze. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie listopadowym wzrosła o 0,7 proc. i wyniosła 168,00 euro/t (748 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 3,4 proc.

Pszenica na CBoT w kontrakcie wrześniowym wczoraj podrożała o 1,1 proc. i kosztowała 198,41 USD/t. Natomiast w ujęciu r/r notowania wzrosły o 13,1 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą we wrześniu na giełdzie w Chicago wzrosła o 2,1 proc. i wyniosła 140,64 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 2,6 proc.

Pszenica Matif, kontrakt grudniowy- cena nie zmieniła się (188,75 euro/t- 841 zł/t).
Wykres 1.


Notowania grudniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt wrześniowy- cena wzrosła o 0,15 proc. (196,21 USD/t- 743 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 5

Kukurydza Matif, kontrakt listopadowy- cena wzrosła o 0,15 proc. (166,75 euro/t- 743 zł/t).
Wykres 6


Notowania listopadowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt wrześniowy- cena spadła o 0,28 proc. (137,79 USD/t- 522 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 10