Pszenica na MATIF w kontrakcie z dostawą we wrześniu podrożała o 0,9 proc. i kosztowała 236,50 euro/t (1084 zł/t). W ujęciu r/r notowania wzrosły o 33,2 proc. Osiągnięta wczoraj cena jest najwyższa od 10 maja br. (wykres kontynuacyjny), natomiast kwotowania w kontrakcie z dostawa we wrześniu wyceniane są najwyżej w historii notowań. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie listopadowym (nowe zbiory) podniosła się o 1,0 proc. i wyniosła 216,75 euro/t (994 zł/t), a przez ostatni rok wzrosła o 32,4 proc. Kontrakt z dostawa w listopadzie jest najdroższy od trzech miesięcy.

Pszenica na CBOT w kontrakcie wrześniowym nie zmieniła ceny i kosztowała 267,12 USD/t. W ujęciu r/r notowania wzrosły o 46,9 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą we wrześniu na giełdzie w Chicago podniosła się o 1,3 proc. i wyniosła 218,99 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 78,6 proc.

Dzisiaj o 18-tej naszego czasu USDA opublikuje najnowszy raport m.in. na temat prognoz światowego bilansu zbóż w obecnym sezonie. Przypomnę, że amerykańscy analitycy oczekują średnio obniżki prognoz zapasów pszenicy na świecie na koniec sezonu o 4,6 mln t do 287,1 mln t głównie za sprawą mniejszej produkcji w USA i Kanadzie. Ciekawe, że analitycy nie uwzględniają ostatnich doniesień z Rosji o obniżce prognoz zbiorów do ok. 77-80 mln t (w lipcowej prognozie USDA oceniała zbiory pszenicy w Rosji na 85 mln t).

Pszenica MATIF, kontrakt wrześniowy - cena wzrosła o 0,85 proc. (236,50 euro/t - 1084 zł/t).
Wykres 1.


Notowania wrześniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt wrześniowy - cena nie zmieniła się (267,12 USD/t - 1046 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 5

Kukurydza Matif, kontrakt listopadowy- cena wzrosła o 1,05 proc. (216,75 euro/t- 994 zł/t).
Wykres 6


Notowania listopadowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt wrześniowy - cena wzrosła o 1,27 proc. (218,99 USD/t- 857 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 10