Wczoraj giełda w Chicago była zamknięta z okazji Dnia Martina Luthera Kinga. Na giełdzie w Paryżu niewiele się działo przy niższych obrotach. Pszenica w kontrakcie z dostawą w marcu na MATIF wczoraj podrożała o 0,9 proc. i kosztowała 265,75 euro/t (1201 zł/t). W ujęciu r/r notowania wzrosły o 12,7 proc. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie marcowym nie zmieniła sie i wyniosła 239,00 euro/t (1080 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 10,1 proc.

Pszenica MATIF, kontrakt marcowy - cena wzrosła o 0,85 proc. (265,75 euro/t - 1201 zł/t).
Wykres 1.


Notowania marcowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 3

Kukurydza MATIF, kontrakt marcowy - cena nie zmieniła się (239,00 euro/t - 1080 zł/t).
Wykres 6


Notowania marcowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 76,05

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 8