Pszenica w kontrakcie z dostawą w marcu na MATIF wczoraj podrożała o 0,4 proc. i kosztowała 275,50 euro/t (1252 zł/t). W ujęciu r/r notowania wzrosły o 26,4 proc. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie marcowym obniżyła się o 0,1 proc. i wyniosła 243,00 euro/t (1105 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 19,7 proc.

Pszenica na CBOT w kontrakcie marcowym podrożała o 0,5 proc. i kosztowała 279,98 USD/t. W ujęciu r/r notowania wzrosły o 20,0 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w marcu na giełdzie w Chicago obniżyła się o 1,2 proc. i wyniosła 236,11 USD/t, a przez ostatni rok podrożała o 27,8 proc.

Pszenica MATIF, kontrakt marcowy - cena wzrosła o 0,36 proc. (275,50 euro/t - 1252 zł/t).
Wykres 1.


Notowania marcowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt marcowy - cena wzrosła o 0,46 proc. (279,98 USD/t - 1123 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 5

Kukurydza MATIF, kontrakt marcowy - cena spadła o 0,10 proc. (243,00 euro/t - 1105 zł/t).

Wykres 6


Notowania marcowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 76,05

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt marcowy - cena spadła o 1,15 proc. (236,11 USD/t - 947 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 10