Pszenica na MATIF w kontrakcie z dostawą we wrześniu wczoraj podrożała o 0,5 proc. i kosztowała 167,00 euro/t (730 zł/t) i jest o 15,2 proc. tańsza niż przed rokiem o tej porze. Notowania pszenicy po wyznaczeniu w połowie ubiegłego tygodnia 16-tygodniowego dołka cenowego powoli odrabiają straty (wykres poniżej). Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie listopadowym spadła wobec dnia poprzedniego o 0,2 proc. i wyniosła 164,75 euro/t (720 zł/t), a przez ostatni rok spadła o 8,5 proc.

Pszenica na CBOT podrożała o 0,2 proc. i kosztowała 174,07 USD/t, natomiast w ujęciu r/r cena obniżyła się o 5,1 proc. Cena kukurydzy na giełdzie w Chicago spadła o 0,4 proc. do 140,55 USD/t., a przez ostatni rok podniosła się o 3,0 proc.

Pszenica MATIF, kontrakt wrześniowy - cena wzrosła o 0,45 proc. (167,00 euro/t - 730 zł/t).
Wykres 1.


Notowania wrześniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt wrześniowy - cena wzrosła o 0,16 proc. (174,07 USD/t - 684 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 5

Kukurydza MATIF, kontrakt listopadowy - cena spadła o 0,15 proc. (164,75 euro/t - 720 zł/t).
Wykres 6


Notowania listopadowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt wrześniowy - cena spadła o 0,42 proc. (140,55 USD/t - 552 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy tren spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 10