Udział importu produktów rolno-spożywczych do UE wzrósł, osiągając w tym miesiącu 15,7 mld euro. Oznacza to 3 proc. różnicę w stosunku do poprzedniego miesiąca. Wpłynęły na to wyższe ceny śruty sojowej, rzepaku, pszenicy i oleju słonecznikowego. Mimo niewielkiego miesięcznego spadku eksport produktów rolno-spożywczych z UE utrzymał się on na wysokim poziomie i wynosił 20,7 mld euro. Pomimo zwiększonego importu, bilans handlowy UE pozostawał dodatni i wynosił 5 mld euro. To główne ustalenia najnowszego miesięcznego raportu o handlu artykułami rolno-spożywczymi, opublikowanego przez Komisję Europejską.

 

 

Eksport

Pod względem wartości unijny eksport produktów rolno-spożywczych spadł o 1,2 proc. w ujęciu miesięcznym. Spadek unijnego eksportu wynika głównie ze spadku eksportu wyrobów spirytusowych i likierów oraz serów i twarogów. Wzrost eksportu do Chin o 3 proc. częściowo zrekompensował spadek eksportu do USA (-5 proc.) i Wielkiej Brytanii (-2 proc.). Pomimo tego miesięcznego spadku eksport produktów rolno-spożywczych z UE do USA i Wielkiej Brytanii nigdy nie był wyższy. W pierwszych dziesięciu miesiącach 2022 r. eksport z UE do USA osiągnął wartość 24,4 mld euro. To o 29 proc. więcej niż średnia z trzech lat dla tego samego okresu. Podobnie unijny eksport do Wielkiej Brytanii od stycznia do października 2022 r. o wartości 39,5 mld euro był o 15 proc. wyższy niż w 2021 r.

Import

Brazylia i Ukraina to dwa największe kraje eksportujące produkty rolno-spożywcze do UE. Import z Brazylii spadł w październiku 2022 r. o 17 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem. Jednak import z Ukrainy wzrósł w tym miesiącu o 25 proc, przy czym kukurydza, olej słonecznikowy, nasiona słonecznika i rzepak stanowiły 70 proc. importu do UE. Wartość importu z Ukrainy i Brazylii była o 20 proc. wyższa niż trzeciego, co do wielkości dostawcy produktów rolno-spożywczych do UE, czyli Wielkiej Brytanii.