Wczorajszy raport USDA, w którym zawarte były publikowane po raz pierwszy prognozy światowego bilansu zbóż w nadchodzącym sezonie, zgodnie z oczekiwaniami przyniósł prognozę spadku produkcji zbóż. Globalna produkcja pszenicy ma spaść o 15,23 mln t (o 2 proc.) do 737,83 mln t. Największe spodziewane zniżki zbiorów dotyczą największych światowych eksporterów tego ziarna: USA- o 13,32 mln t (21,19 proc.) do 49,54 mln t, Australii- o 10 mln t (28,57 proc.) do 25 mln t, Rosji- o 5,53 mln t (7,62 proc.) do 67 mln t, Kanady- o 3,35 mln t (10,57 proc.) do 28,35 mln t, Kazachstanu- o 1,99 mln t (13,25 proc.) do 13 mln t i Ukrainy- o 1,8 mln t (6,72 proc.) do 25 mln t. Największe oczekiwane wzrosty produkcji mają wystąpić w: Indiach- o 10 mln t (11,49 proc.) do 97 mln t, Unii Europejskiej- o 5,53 mln t (3,8 proc.) do 151 mln t i Maroku- o 3,07 mln t (112,38 proc.) do 5,8 mln t. Pomimo spadku produkcji (spadek spożycia) zapasy końcowe maja wzrosnąć z rekordowych 255,35 mln t do 258,29 mln t.

Jeszcze większy prognozowany jest spadek światowych zbiorów kukurydzy w nadchodzącym sezonie- o 31,45 mln t (o 3 proc.) do 1033,66 mln t. Największa zniżka zbiorów oczekiwana jest w: USA- o 27,51 mln t (7,15 proc.) do 357,27 mln t i Chinach- o 4,55 mln t (2,07 proc.) do 215 mln t oraz RPA- o 2 mln t (18,3 proc.) do 12,5 mln t. Największe wzrosty produkcji dotyczą: Unii Europejskiej- o 2,79 mln t (4,59 proc.) do 63,5 mln t i Kanady- o 2 mln t (15,15 proc.) do 15,2 mln t. Zapasy na koniec nadchodzącego sezonu maja spaść z 223,9 mln t do 195,27 mln t.

Wczoraj odbyło się ostatnie notowanie kontraktu majowego na pszenicę na giełdzie w Paryżu. Cena spadła o 1,5 proc. do 161,5 euro/t. Kolejna najbliższa seria z terminem dostawy we wrześniu obejmująca już ziarno z nowych zbiorów podrożała o 0,3 proc. do 169,75 euro/t.

Pszenica Matif, kontrakt wrześniowy- cena wzrosła o 0,30 proc. (169,75 euro/t- 716 zł/t).
Wykres 1.


Notowania wrześniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt majowy- cena wzrosła o 0,53 proc. (155,79 USD/t- 604 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 5

Kukurydza Matif, kontrakt czerwcowy- cena wzrosła o 0,29 proc. (174,25 euro/t- 735 zł/t).
Wykres 6


Notowania czerwcowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt majowy- cena wzrosła o 1,98 proc. (143,79 USD/t- 558 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy tren spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 10