Wczorajsze notowania zbóż na amerykańskim rynku odbywały się pod wpływem opublikowanych danych (po zamknięciu poniedziałkowej sesji notowań) o postępie zasiewów zbóż jarych i kondycji upraw. Znaczne pogorszenie kondycji pszenicy jarej, ale także i ozimej wpłynęły na silny wzrost notowań. Pszenica na CBoT zyskiwała w trakcie dnia nawet ponad 2 proc. by ostatecznie zamknąć się na poziomie o 1,5 proc. wyższym niż w poniedziałek i ponownie przekroczyć poziom 160 USD/t. W ślad za drożejąca pszenicą za oceanem drożała również pszenica na giełdzie w Paryżu. Jej cena na zamknięciu notowań wzrosła o 0,9 proc. do 166,75 euro/t.

Przez ostatni tydzień kondycja amerykańskiej pszenicy jarej w kategorii dobra/ doskonała pogorszyła się aż o 7 pkt. proc. do 55 proc. Przed rokiem o tej porze we wspomnianych najwyższych kategoriach było aż 78 proc. upraw. O 2 pkt proc. pogorszył się stan plantacji pszenicy ozimej do 49 proc. Przed rokiem w kondycji dobra/ doskonała było 62 proc. upraw.

Cena kukurydzy w kontrakcie sierpniowym na Matif wzrosła o 0,6 proc. do 170,75 euro/t, natomiast kukurydza na giełdzie w Chicago podrożała o 1,1 proc. do 148,52 USD/t. Jest to najwyższa cena amerykańskiej kukurydzy od połowy lutego br. Wzrostom cen nie przeszkadzała poprawa kondycji amerykańskich upraw. W ostatnim tygodniu w kategorii dobra/ doskonała było 68 proc. plantacji (wzrost o 3 pkt. proc.), ale przed rokiem o tej porze dwie najwyższe kategorie stanowiły 75 proc. upraw.

Pszenica Matif, kontrakt wrześniowy- cena wzrosła o 0,91 proc. (166,75 euro/t- 699 zł/t).
Wykres 1.


Notowania wrześniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt lipcowy- cena wzrosła o 1,46 proc. (160,11 USD/t- 596 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 5

Kukurydza Matif, kontrakt sierpniowy- cena wzrosła o 0,59 proc. (170,75 euro/t- 716 zł/t).
Wykres 6


Notowania sierpniowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt lipcowy- cena wzrosła o 1,14 proc. (148,52 USD/t- 553 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy tren spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 10