Podczas gdy z 7,4 mld ludzi na świecie 1/3 jest niedożywiona, zarówno ziemia, jak i woda zamiast być używanymi do produkcji żywności coraz częściej są wykorzystywane do produkcji roślin na biopaliwo.

Sytuacja ta może pogłębić się, bo przewidywana liczba ludności w połowie wieku ma wzrosnąć do 9 mld.

Według profesora Paolo D’Odorico z University of Virginia, zwiększenie produkcji biopaliw do 10 proc. całkowitego zapotrzebowania na paliwa stosowane w transporcie, co jest realne w świetle oczekiwań wzrostu produkcji energii odnawialnej, spowoduje, że możliwe będzie zaspokojenie potrzeb żywieniowych tylko około 6,7 mld ludzi.

Według szacunków, około 4 proc. ziemi rolniczej i wody obecnie używanych do produkcji roślin na biopaliwa może pozwolić wyżywić dodatkowo około 280 mln ludzi.