Początek tygodnia jest bardzo zmienny na światowym rynku zbóż. W poniedziałek wystąpiły silne wzrosty notowań sięgające blisko 5 proc. na amerykańskiej kukurydzy, natomiast we wtorek ceny równie mocno spadały. Do obniżek cen przyczynił się bank centralny Chin, który skokowo zdewaluował juana (o 1,9 proc.), co spowodowało spadki cen surowców na światowych giełdach (wyższy koszt importu towarów do Chin). Dzisiaj o 18 naszego czasu poznamy najnowszy miesięczny raport na temat m.in. światowego bilansu zbóż.

Pszenica Matif, kontrakt wrześniowy- cena spadła o 2,46 proc. (178,50 euro/t- 750 zł/t).
Wykres 1


Notowania wrześniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie nadal dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt wrześniowy- cena spadła o 3,47 proc. (186,38 USD/t- 710 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 5

Kukurydza Matif, kontrakt listopadowy- cena spadła o 1,73 proc. (185,00 euro/t- 778 zł/t).
Wykres 6


Notowania sierpniowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie zdecydowanie króluje tren długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt wrześniowy- cena spadła o 3,52 proc. (148,22 USD/t- 565 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy tren spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 10