Pszenica na MATIF w kontrakcie z dostawą w marcu w piątek potaniała o 0,3 proc. i kosztowała 245,00 euro/t (1107 zł/t) i jest o 27,3 proc. droższa niż przed rokiem o tej porze. Osiągnięta dzień wcześniej cena była najwyższa od 10 maja 2013 r. Przez ostatni tydzień notowania podniosły się o 2,6 proc. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie marcowym w piątek obniżyła się o 1,3 proc. i wyniosła 226,25 euro/t (1022 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 33,3 proc. W ciągu tygodnia notowania spadły o 0,8 proc. Uzyskana we wtorek cena (229,75 euro/t) była najwyższa od 30 maja 2013 r.

Pszenica na CBOT w kontrakcie marcowym w piątek potaniała 2,5 proc. i kosztowała 240,67 USD/t. W ujęciu r/r notowania wzrosły o 23,8 proc. Przez ostatni tydzień cena podniosła się o 0,7 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w marcu na giełdzie w Chicago wzrosła o 0,1 proc. i wyniosła 218,69 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 52,4 proc. Przez ostatni tydzień notowania wzrosły o 2,3 proc.

Pszenica MATIF, kontrakt marcowy - cena spadła o 0,31 proc. (245,00 euro/t - 1107 zł/t).
Wykres 1.


Notowania marcowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt marcowy - cena spadła o 2,49 proc. (240,67 USD/t - 896 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 5

Kukurydza MATIF, kontrakt marcowy - cena spadła o 1,31 proc. (226,25 euro/t - 1022 zł/t).
Wykres 6


Notowania marcowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt marcowy - cena wzrosła o 0,14 proc. (218,69 USD/t - 815 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 10