Sucha i gorąca pogoda w pasie upraw kukurydzy w USA przełożyła się na znaczne wzrosty cen tego ziarna nie tylko w Stanach ale i w Europie w minionym tygodniu. Nieco w tyle pozostały notowania pszenicy, ale 5-6 proc. wzrosty cen po słabych ostatnich tygodniach można uznać za dobry prognostyk na przyszłość.

W piątek minął tydzień od podpisania porozumień pomiędzy ONZ, Turcją i Rosją oraz ONZ, Turcją i Ukrainą w kwestii odblokowana eksportu morskiego zbóż z Ukrainy. Już kilkanaście godzin po zawarciu umów Rosja ostrzelała jeden z trzech portów z których ma się odbywać eksport (w Odessie). Póki co jeszcze żaden statek ze zbożem nie wypłynął z portów. Pytanie otwarte czy wypłynie?

Pszenica w kontrakcie z dostawą we wrześniu w piątek podrożała na Matif o 0,5 proc. do 343,00 euro/t (1626 zł/t), a w ujęciu r/r notowania wzrosły o 55,4 proc. Natomiast przez ostatni tydzień cena pszenicy podniosła się o 5,3 proc.

Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie sierpniowym w piątek wzrosła o 0,1 proc. i wyniosła 352,25 euro/t (1670 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 31,8 proc. W ciągu tygodnia notowania podniosły się o 9,1 proc.

Pszenica na CBoT w kontrakcie wrześniowym w piątek potaniała o 1,1 proc. i kosztowała 296,79 USD/t. W ujęciu r/r notowania wzrosły o 14,5 proc. Przez ostatni tydzień cena podniosła się o 6,4 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą we wrześniu na giełdzie w Chicago wzrosła 0,2 proc. i wyniosła 242,61 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 10,4 proc. Przez ostatni tydzień notowania wzrosły o 9,2 proc.

Pszenica Matif, kontrakt wrześniowy- cena wzrosła o 0,51 proc. (343,00 euro/t- 1626 zł/t).
Wykres 1.


Notowania majowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt wrześniowy- cena spadła o 1,13 proc. (296,79 USD/t- 1376 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 5

Kukurydza Matif, kontrakt sierpniowy- cena w piątek wzrosła o 0,07 proc. (352,25 euro/t- 1670 zł/t).
Wykres 6


Notowania sierpniowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt wrześniowy- cena wzrosła o 0,20 proc. (242,61 USD/t- 1125 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy boczny.
Wykres 10