Pszenica na Matif w kontrakcie z dostawą we wrześniu w piątek podrożała o 1,4 proc. i kosztowała 180,75 euro/t (795 zł/t) i jest o 7,6 proc. droższa niż przed rokiem o tej porze. Przez ostatni tydzień notowania podniosły się o 7,6 proc. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie listopadowym w piątek wzrosła o 0,3 proc. i wyniosła 164,50 euro/t (723 zł/t), a przez ostatni rok obniżyła się o 2,7 proc. W ujęciu tygodniowym notowania nie zmieniły się.

Pszenica na CBoT w kontrakcie wrześniowym w podrożała o 0,7 proc. i kosztowała 183,72 USD/t. Natomiast w ujęciu r/r notowania wzrosły o 6,6 proc. Przez ostatni tydzień cena podniosła się o 0,9 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą we wrześniu na giełdzie w Chicago spadła o 0,2 proc. i wyniosła 127,75 USD/t., a przez ostatni rok obniżyła się o 10,0 proc. Przez ostatni tydzień notowania wzrosły o 5,4 proc.

12 sierpnia br. USDA (Amerykański Departament ds. Rolnictwa) opublikował najnowszy miesięczny raport na temat m. in światowego bilansu zbóż. Globalne zbiory pszenicy w sezonie 2020/21 mają wynieść rekordowe 766,03 mln t (spadek o 3,29 mln t wobec prognozy sprzed miesiąca i będą wyższe o 1,91 mln t wobec poprzedniego sezonu). Zapasy końcowe w sezonie 2020/21 prognozowane są na poziomie 316,79 mln t- o 15,88 mln t wyższym niż o w poprzednim sezonie.

Wśród najważniejszych światowych producentów i jednocześnie eksporterów znaczny spadek zbiorów w nadchodzącym sezonie- wobec poprzedniego sezonu- oczekiwany jest w Unii Europejskiej (wraz z Wielką Brytanią)- o 19,44 mln t do 135,5 mln t (aż o 12,6 proc.), w USA spadek ma wynieść 2,25 mln t do 50,01 mln t i na Ukrainie- 2,17 mln t do 27,0 mln t.

Wzrost produkcji pszenicy prognozowany jest w Rosji- o 4,39 mln t do 78,0 mln t, w Kazachstanie- o 1,05 mln t do 12,5 mln t, w Kanadzie- o 1,65 mln t do 34,0 mln t, w Argentynie- o 0,76 mln t do 20,5 mln t i w Australii- o 10,8 mln t do 26,0 mln t.

W Unii Europejskiej (wg danych Komisji Europejskiej) najwyższe zbiory pszenicy miękkiej mają być we Francji- 30,6 mln t (o 9 mln t mniej niż przed rokiem), w Niemczech- 21,8 mln t (o 1,1 mln t mniej w porównaniu z poprzednim sezonem) i w Polsce- 10,9 mln t (o 0,1 mln t mniej niż przed rokiem).

Według sierpniowego raportu USDA światowe zbiory kukurydzy w obecnym sezonie wyniosą 1171,03 mln t (wzrost o 7,82 mln wobec lipcowej prognozy i będą o 58,64 mln t wyższe niż w poprzednim sezonie). Zapasy na koniec obecnego sezonu mają wzrosnąć o 5,51 mln t do 317,46 mln t. W USA prognozowany jest wzrost produkcji wobec poprzedniego sezonu o 42,19 mln t do 388,08 mln t (przez miesiąc prognoza produkcji wzrosła o 7,07 mln t), w Brazylii wzrost ma wynieść 6 mln t do 107,0 mln t, na Ukrainie 3,61 mln t do 39,5 mln t i w Unii Europejskiej o 1,14 mln t do 67,8 mln t. Wśród ważniejszych światowych producentów i eksporterów jedynie w Argentynie produkcja kukurydzy ma się utrzymać na niezmienionym poziomie- 50,0 mln t.

W Unii Europejskiej (wg danych Komisji Europejskiej) najwyższe zbiory pszenicy kukurydzy mają być w Rumunii- 16,9 mln t (o 0,4 mln t mniej niż przed rokiem), we Francji- 14,5 mln t (o 1,5 mln t mniej w porównaniu z poprzednim sezonem)i na Węgrzech- 8,4 mln t (o 0,1 mln t więcej niż przed rokiem). W Polsce prognozowana produkcja ma wynieść 3,9 mln t- o 0,2 mln t więcej niż w poprzednim sezonie.

Pszenica Matif, kontrakt wrześniowy- cena wzrosła o 1,40 proc. (180,75 euro/t- 795 zł/t).
Wykres 1.


Notowania wrześniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt wrześniowy- cena wzrosła o 0,65 proc. (183,72 USD/t- 684 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 5

Kukurydza Matif, kontrakt listopadowy- cena wzrosła o 0,30 proc. (164,50 euro/t- 723 zł/t).
Wykres 6


Notowania listopadowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt wrześniowy- cena spadła o 0,27 proc. (127,75 USD/t- 476 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 10