Prognoza globalnej produkcji kukurydzy została obniżona przez USDA z  905,23 mln t na 849,01 mln czyli o 56,22 mln ton (w ciągu miesiąca). Wiąże się to przede wszystkim z 55,6 mln redukcją zbiorów kukurydzy w Stanach Zjednoczonych. Jeszcze w lipcu prognozowano tam zbiory na poziomie 329,45 mln t, a w sierpniu prognoza spadła do 273,79 mln t.

Wzrost produkcji kukurydzy w sezonie 2012/2013 według sierpniowego raportu USDA prognozowany jest w Chinach, Argentynie, Brazylii, Meksyku oraz w Południowej Afryce. Z kolei redukcja prognoz dotyczy UE-27: z 65,47 mln t (prognoza z lipca) do 61,54 mln t (sierpień), Ukrainy (z 24 do 21 mln t), Indii, Serbii, Rosji, Chorwacji, Mołdawii  i Kanady.

Według sierpniowego raportu USDA globalny handel będzie nieco mniejszy, niż przewidywano to jeszcze miesiąc wcześniej. Wielkość importu spadnie w przypadku Chin, krajów UE-27, Indonezji, Japonii, Korei Południowej, Wietnamu, Izraela, Kolumbii, Peru oraz Syrii. Eksport zwiększą: Argentyna, Brazylia, Afryka Południowa i  Kanada.

Według prognoz USDA globalna konsumpcja będzie mniejsza o 38,9 mln t, głównie przez prognozowane mniejsze zużycie kukurydzy przez Stany Zjednoczone.