Prezes TRSK, prof. Eberhard Makosz, który jest autorem prognozy podkreśla, że jest już trzecia, wstępna ocena zbiorów owoców opracowana w oparciu o własne informacje, jak też 7 niezależnych ekspertów oraz 400 sadowników.

Zdaniem TRSK, niekorzystne warunki pogodowe nie miały większego wpływu na wielkość zbiorów jabłek. "Mimo szkód gradowych mogą być wyższe niż się spodziewano w czerwcu. Ze względu na gradobicia i przymrozki, wyższy będzie udział jabłek przemysłowych. Mniej natomiast na eksport" - napisano w komentarzu do prognozy.

Według tej prognozy, zbiory jabłek będą wyższe niż wcześniej szacowano i wyniosą 2,75-2,85 mln ton. W ubiegłym roku zebrano 2,5 mln ton tych owoców.

Natomiast niższe niż w ubiegłym roku będą zbiory gruszek, wiśni i czereśni.

W sumie zbiory owoców z drzew szacowane są na 2,98-3,12 mln ton. W ubiegłym roku było to ok. 2,8 mln ton

Produkcja owoców z krzewów: malin, truskawek i porzeczek będzie zaś niższa niż w ubiegłym roku. Jak szacują eksperci może ona wynieść 250-280 tys. ton wobec 379 tys. ton w ub.r.