Według szacunków z połowy stycznia br. zbiory rzepaku na bieżący sezon zakładają 10 proc. spadek o 2,23 mln t. poniżej poziomu z 2015/2016 roku, kiedy zebrano 22,3 mln t. jest to wprawdzie niewielki wzrost 0,12 mln t względem listopadowych (2016) szacunków i grudniowych o 0,1 mln t, poinformowało FAMMU/FAPA za Oil World.

W sezonie 2016/17 podaż rzepaku w UE28 zmniejszyła się o 5,6 proc. do 25,2 mln t. Spadek produkcji wobec poprzedniego roku marketingowego dotyczy największych producentów w Unii.

W Niemczech ocenia się zbiory na 4,62 mln t (spadek o 6 proc.), podobnie we Francji na poziomie 4,65 mln t (spadek o13 proc.). W Wielkiej Brytanii na 1,77 mln t (spadek o 30 proc.), w Polsce do 2,15 mln t (spadek o 31 proc.).

W bieżącym sezonie zapowiada się rekordowy 11 proc. wzrost przywozu rzepaku z poza UE. Imprt ma stanowić ok. 3,9 mln t. Analitycy wskazują, że pod wpływem spadku zbiorów rzepaku na Ukrainie (z 1,9 do 1,3 mln t) import z tego kraju do UE zmniejszy się o 21 proc. do jedynie ok. 0,9 mln t. Import rzepaku z Australii powinien zwiększyć się o 18 proc. do 2,2 mln t, z Kanady do 0,75 mln t. tj o 71 proc.

W sezonie 2016/17 mniejsza podaż powinna przynieść 5 proc. spadek przerobu do 23,1 mln t. W okresie październik/grudzień 2016 przerób przekroczył wcześniejsze prognozy (szczególnie w Niemczech, Francji i Belgi) za sprawą wzrostu popytu na olej rzepakowy, co generował przemysł biodiesla. Ze względu na spadek podaży sezon2016/17 powinien przynieść zużywanie zapasów z 1,24 mln t do poziomu około 0,9 mln t czyli powodować ich zmniejszenie o 27 proc.