Jak podał w piątek Główny Urząd Statystyczny, inflacja w sierpniu br. wniosła 2,9 proc. rok do roku wobec wcześniejszego szacunku na poziomie 2,8 proc. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2019 r. utrzymały się przeciętnie na poziomie zbliżonym do zanotowanego przed miesiącem (przy wzroście cen usług - o 1,0 proc. i spadku cen towarów - o 0,3 proc.).

- Inflacja CPI w sierpniu ustabilizowała się na poziomie 2,9 proc. rdr, a wstępny szacunek flash został zrewidowany w górę o 0,1 pp. Rewizja wynikała prawdopodobnie z kategorii bazowych, a ceny paliw spadły wg ostatecznego szacunku nieco głębiej niż wcześniej podawano - wskazali analitycy PKO BP.

Inflacja bazowa, według szacunku PKO BP, wyniosła 2,2 proc. w ujęciu rocznym wobec 2,2 proc. w lipcu. - Inflacja bazowa jest podwyższana przez rosnące ceny usług, w sierpniu ich wzrost przyspieszył do 4,3 proc. rdr z 4,2 proc. rdr w lipcu, podczas gdy inflacja cen towarów wyhamowała do 2,3 proc. rdr z 2,4 proc. rdr - zaznaczyli.

Według analityków banku ceny usług w największym stopniu odzwierciedlają napiętą sytuację na rynku pracy i rosnące wynagrodzenia. - Widać to w szczególności w kategorii hotele i restauracje, których wzrost przyspieszył do 4,7 proc. rdr z 4,4 proc. rdr przed miesiącem i był najszybszy od sierpnia 2009 - podkreślili.

Zwrócili uwagę, że w sierpniu ceny żywności i napojów bezalkoholowych spadły w ciągu miesiąca o 0,3 proc., po raz pierwszy w tym roku, "jednak ich zmiany nadal kształtują się powyżej wzorca sezonowego z ostatnich lat". Dodali, że w ujęciu rok do roku żywność i napoje bezalkoholowe zdrożały o 7,2 proc., wobec 6,8 proc. rdr w lipcu, czyli "najsilniej od maja 2011".

Eksperci banku zaznaczyli ponadto, że w sierpniu utrzymała się wysoka roczna dynamika cen wieprzowiny (+12,8 proc. rdr), cukru (+24,9 proc. rdr) i warzyw (+34,8 proc. rdr); przyspieszyły też ceny owoców (+7,3 proc. r/r vs 1,5 proc. r/r w lipcu). - Widoczne na rynkach hurtowych wyhamowanie cen warzyw nie jest jeszcze widoczne na rynku detalicznym - podkreślili.

PKO BP oczekuje, że "nowe zbiory warzyw (mimo że niższe niż w ubiegłym roku) przyczynią się do wyhamowanie tempa wzrostu cen żywności, ale z uwagi na kolejny rok suszy w rolnictwie pozostaną one wciąż na wysokim poziomie".

W kierunku spadku inflacji CPI, jak wskazali analitycy banku, działały też ceny paliw, które spadły o 1,2 proc. m/m oraz o 0,4 proc. r/r. - Spadek w ujęciu rok do roku nastąpił po 16 miesiącach wzrostów, co wynika z kształtowania się cen surowców energetycznych - wyjaśnili.

Dodali, że w sierpniu ceny energii nadal obniżały inflację. - W najbliższych miesiącach to w tej części koszyka znajdują się największe ryzyka inflacyjne. W przypadku, nawet częściowego, uwolnienia cen energii inflacja może wzrosnąć powyżej 4,0 proc. r/r w I kwartale 2020 r. - ocenili. Dodali, że inflacja będzie przyspieszać od października.