Notowania kontraktów zbożowych na światowych giełdach zakończyły się wzrostem cen. Pszenica na Matif podrożała o 0,3 proc. do 161,5 euro/t, natomiast na CBoT cena wzrosła o 1,1 proc. do 158,82 USD/t. Kukurydza w Paryżu podrożała o 0,2 proc. do 159,0 euro/t, a w Chicago cena podniosła się o 0,5 proc. do 137,4 USD/t. Ceny zbóż w ostatnich dniach powoli odrabiają wcześniejsze straty. Być może są to wzrosty przed publikacją w piątek miesięcznego raportu USDA o światowym bilansie zbóż.

Pszenica Matif, kontrakt marcowy- cena wzrosła o 0,31 proc. (161,50 euro/t- 675 zł/t).
Wykres 1.


Notowania marcowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt marcowy- cena wzrosła o 1,05 proc. (158,82 USD/t- 556 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 5

Kukurydza Matif, kontrakt marcowy- cena wzrosła o 0,16 proc. (159,00 euro/t- 664 zł/t).
Wykres 6


Notowania styczniowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt marcowy- cena wzrosła o 0,50 proc. (137,40 USD/t- 481 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy tren spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 10