We wtorek drożała większość kontraktów terminowych na zboża. Podobnie jak w poniedziałek nieznacznie potaniała amerykańska pszenica. Rynek wyczekiwał na pierwszą po zimie publikację raportu USDA na temat kondycji amerykańskiej pszenicy.

Raport został opublikowany już po zamknięciu wtorkowej sesji notowań i przyniósł – dla posiadaczy długich pozycji- nie miłe zaskoczenie. Analitycy oczekiwali, że 55 proc. plantacji amerykańskiej pszenicy ozimej jest w stanie dobrym i doskonałym. Tym czasem okazało się, że 59 proc. upraw jest w dwóch najwyższych kategoriach. Średnia pięcioletnia wynosi zaledwie 42 proc.

Niestety zaskoczenie inwestorów danymi ma negatywne przełożenie na dzisiejsze notowania pszenicy na CBOT, ale i na MATIF. Spadki cen zbliżają się do 2 proc.

Pszenica MATIF, kontrakt majowy - cena wzrosła o 0,48 proc. (156,50 euro/t- 666 zł/t).
Wykres 1


Notowania majowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt majowy - cena spadła o 0,16 proc. (174,16 USD/t- 653 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 5

Kukurydza MATIF, kontrakt czerwcowy - cena wzrosła o 0,98 (154,00 euro/t- 656 zł/t).
Wykres 6


Notowania czerwcowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt majowy - cena wzrosła o 0,63 proc. (140,45 USD/t- 527 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy tren spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 10