Poniedziałkowa początkowa przecena kontraktów zbożowych na światowych rynkach o 2-3 proc. ostatecznie zakończyła się na CBoT blisko jednoprocentowymi wzrostami notowań. Duża zmienność cen była efektem zawirowań na światowych rynkach akcji i surowców. Wszystko odbyło się za sprawą sytuacji w Chinach. Dramatyczne spadki cen akcji w tym kraju w poniedziałek pociągnęły za sobą wyprzedaż akcji i surowców na światowych giełdach. Silnie taniała m.in. ropa i miedź. Nie ominęło to również rynku surowców rolnych.

Pszenica Matif, kontrakt wrześniowy- cena spadła o 1,95 proc. (163,50 euro/t- 693 zł/t).
Wykres 1


Notowania wrześniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt wrześniowy- cena wzrosła o 0,75 proc. (184,91 USD/t- 684 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest boczny, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 5

Kukurydza Matif, kontrakt listopadowy- cena spadła o 1,29 proc. (172,00 euro/t- 729 zł/t).
Wykres 6


Notowania sierpniowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt wrześniowy- cena wzrosła o 0,96 proc. (145,17 USD/t- 537 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy tren spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 10