Ceny zbóż na giełdzie MATIF

Drugi tydzień z rzędu notowania kontraktów zbożowych na paryskiej giełdzie zakończyły się spadkiem cen i wyznaczeniem nowych dołków w obecnej fali spadkowej. Prawdopodobną przyczyną słabych notowań zbóż na rynku unijnym jest duży ich import z Ukrainy po atrakcyjnie niskich cenach.

Dla odmiany drugi tydzień z rzędu podrożała amerykańska kukurydza (po kolejnym cięciu prognoz jej produkcji- w USA prognozowany jest przez USDA spadek produkcji o 34,14 mln t do 348,75 mln t rdr (o 8,9 proc.) i spadek o 5,09 mln t m/m). Natomiast w Unii Europejskiej zbiory mają być niższe o 16,78 mln t i wynieść 54,2 mln t (spadek produkcji rdr aż o 23,6 proc.).

Pszenica w kontrakcie z dostawą w marcu w piątek na MATIF nie zmieniła ceny i kosztowała 284,75 euro/t (1342 zł/t), a w ujęciu r/r notowania wzrosły o 4,0 proc. Przez ostatni tydzień cena pszenicy obniżyła się o 1,4 proc.

Cena kukurydzy na MATIF

Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie marcowym w piątek nie zmieniła się i wyniosła 278,00 euro/t (1310 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 12,3 proc. W ciągu tygodnia notowania spadły o 0,7 proc.

Pszenica na CBOT w kontrakcie marcowym w piątek podrożała o 1,0 proc. i kosztowała 272,45 USD/t. W ujęciu r/r notowania spadły o 6,2 proc. Przez ostatni tydzień cena obniżyła się o 0,3 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w marcu na giełdzie w Chicago spadła o 0,1 proc. i wyniosła 266,23 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 10,7 proc. Przez ostatni tydzień notowania wzrosły o 0,2 proc.

Pszenica MATIF, kontrakt marcowy - cena spadła w piątek nie zmieniła się (284,75 euro/t - 1342 zł/t).
Wykres 1.


Notowania marcowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt marcowy - cena wzrosła o 0,95 proc. (272,45 USD/t - 1186 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 5

Kukurydza MATIF, kontrakt marcowy - cena w piątek nie zmieniła się (278,00 euro/t - 1310 zł/t).
Wykres 6


Notowania marcowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt marcowy- cena spadła o 0,15 proc. (266,23 USD/t- 1159 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 10