Zboża na świecie nadal tanieją

Przedłużenie korytarzy humanitarnych do eksportu produktów rolnych z Ukrainy drogą morska pod koniec ub. tygodnia nadal odbija się negatywnie na notowania m.in. zbóż na światowych giełdach. Do tego dochodzą podwyżki stóp procentowych w USA i strefie euro. Generalnie sentyment na rynkach finansowych (w tym surowców) nie jest najlepszy, co przekłada się na silne spadki cen zbóż na światowych giełdach, z tym że spadki są znacznie większe na Matif niż na CBOT. Sytuacja wydaje się dość anormalna. W zasadzie nie widać większych przesłanek do tak silnych spadków cen, które jednak prowadzą (przy silnym wzroście kosztów produkcji) do znacznego ograniczenia rentowności produkcji.

Pszenica w kontrakcie z dostawą w maju wczoraj na Matif potaniała o 2,2 proc. i kosztowała 248,00 euro/t (1163 zł/t), a w ujęciu r/r notowania spadły o 34,6 proc. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie czerwcowym spadła o 2,2 proc. i wyniosła 244,75 euro/t (1148 zł/t), a przez ostatni rok obniżyła się o 27,0 proc.

Pszenica na CBoT w kontrakcie majowym potaniała o 2,9 proc. do 243,79 USD/t, a przez ostatni rok obniżyła się o 40,7 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w marcu na giełdzie w Chicago wzrosła o 0,6 proc. i wyniosła 249,40 USD/t, a przez ostatni rok obniżyła się o 15,9 proc.

Pszenica Matif, kontrakt majowy- cena spadła o 2,17 proc. (248,00 euro/t- 1163 zł/t).
Wykres 1.


Notowania majowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt majowy- cena spadła o 2,89 proc. (243,79 USD/t- 1060 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 5

Kukurydza Matif, kontrakt czerwcowy- cena spadła o 2,20 proc. (244,75 euro/t- 1144 zł/t).
Wykres 6


Notowania czerwcowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt majowy- cena wzrosła o 0,56 proc. (249,40 USD/t- 1084 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 10