Słabo rozpoczął się nowy rok notowań zbóż na światowych giełdach. Pszenica w kontrakcie z dostawą w marcu na Matif wczoraj potaniała o 1,6 proc. i kosztowała 274,00 euro/t (1257 zł/t). W ujęciu r/r notowania wzrosły o 27,9 proc. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie styczniowym (ostatnie notowanie jutro) spadła aż o 4,6 proc. i wyniosła 226,00 euro/t (1037 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 13,0 proc. Jak już niejednokrotnie pisałem im bliżej daty ostatniego notowania tym mniejsze- czasem symboliczne- obroty i duża przypadkowość/ zmienność cen. Kolejna najbliższa seria kontraktu z dostawą w marcu podrożała wczoraj o 0,2 proc. do 243,50 euro/t (1117 zł/t).

Pszenica na CBoT w kontrakcie marcowym potaniała o 1,7 proc. i kosztowała 278,51 USD/t. W ujęciu r/r notowania wzrosły o 18,1 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w marcu na giełdzie w Chicago obniżyła się o 0,7 proc. i wyniosła 231,98 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 21,8 proc.

Pszenica MATIF, kontrakt marcowy - cena spadła o 1,62 proc. (274,00 euro/t - 1257 zł/t).
Wykres 1.


Notowania marcowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt marcowy - cena spadła o 1,65 proc. (278,51 USD/t- 1126 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 5

Kukurydza MATIF, kontrakt styczniowy - cena spadła o 4,64 proc. (226,00 euro/t - 1037 zł/t).
Wykres 6


Notowania listopadowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 76,05

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt marcowy- cena spadła o 0,67 proc. (231,98 USD/t- 938 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 10