Pszenica na MATIF w kontrakcie z dostawą w grudniu podrożała o 0,3 proc. i kosztowała 175,25 euro/t (766 zł/t) i jest o 12,9 proc. tańsza niż przed rokiem o tej porze. Notowania pszenicy rosną od początku września- w kontrakcie z dostawą w grudniu cena wzrosła w tym czasie o blisko 6 proc. i jest najwyższa od 30 lipca br. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie listopadowym wzrosła o 0,2 proc. i wyniosła 164,75 euro/t (721 zł/t), a przez ostatni rok spadła o 5,6 proc. Osiągnięta wczoraj cena jest najwyższa od 27 sierpnia br.

Pszenica na CBOT w kontrakcie grudniowym podrożała o 0,6 proc. i kosztowała 183,26 USD/t- najwięcej od 9 sierpnia br. Natomiast w ujęciu r/r cena obniżyła się o 2,1 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w grudniu na giełdzie w Chicago wzrosła o 1,2 proc. do 154,52 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 7,3 proc. Osiągnięta wczoraj cena jest najwyższa od 9 sierpnia br.

Impulsem do wzrostu cen zbóż w bieżącym tygodniu były opublikowane w poniedziałek dane na temat m.in. zapasów kukurydzy w USA. Na 1 września zapasy kukurydzy w Stanach wyniosły 2,114 mld buszli i były na poziomie znacznie niższym o średnich oczekiwań rynku (2,428 mld buszli). W reakcji na te dane kukurydza w Chicago w poniedziałek podrożała aż o 4,4 proc., ciągnąc za sobą notowania pozostałych zbóż.

Pszenica MATIF, kontrakt grudniowy - cena wzrosła o 0,29 proc. (175,25 euro/t - 766 zł/t).
Wykres 1.


Notowania grudniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt grudniowy - cena wzrosła o 0,61 proc. (183,26 USD/t - 736 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 5

Kukurydza MATIF, kontrakt listopadowy - cena wzrosła o 0,15 proc. (164,75 euro/t - 721 zł/t).
Wykres 6


Notowania listopadowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt grudniowy - cena wzrosła o 1,16 proc. (154,52 USD/t - 620 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 10