Po poniedziałkowych wzrostach cen zbóż, szczególnie za oceanem nie ma już śladu. Mocno ucierpiały notowania amerykańskiej pszenicy, która straciła ponad 2 proc. ciągnąc w dół cenę kukurydzy i w mniejszym stopniu zeny zbóż na MATIF. Relatywnie mocniejsze zachowanie notowań zbóż na giełdzie w Paryżu w stosunku do notowań w Chicago w ostatnim czasie można wytłumaczyć sukcesywnym słabnięciem euro wobec amerykańskiego dolara. Od połowy października dolar sukcesywnie umacnia się wobec euro (ok. 8 proc.).

Pszenica MATIF, kontrakt grudniowy - cena spadła o 0,71 proc. (176,00 euro/t- 750 euro/t).
Wykres 1


Notowania grudniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt grudniowy - cena spadła o 2,17 proc. (177,93 USD/t- 712 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 5

Kukurydza Matif, kontrakt styczniowy - cena nie zmieniła się (167,50 euro/t- 714 zł/t).
Wykres 6


Notowania styczniowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt grudniowy - cena spadła o 0,82 proc. (143,40 USD/t-574 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy tren spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 10